4 Μαΐ 2014

Ενσυναίσθηση και Αισθητική Εμπειρία


Της Νίκης Λαμπροπούλου

Ανακτήθηκε από:
http://intelligenesis.eu/web/

Σκοπός µας, στην εργασία αυτή που θα παρουσιάσουµε, είναι να προσεγγίσουµε την ενσυναίσθηση, την αισθητική εµπειρία και τη σχέση τους, αν υπάρχει· η έρευνα για την έννοια της αισθητικής εµπειρίας στηρίχθηκε σε υπάρχουσες θεωρίες της Αισθητικής, ενώ η αναφορά στην ενσυναίσθηση ως διαδικασία του αυτοοργανώσιµου νου, ίσως περάσει ελάχιστα και στα εδάφη της γνωστικής ψυχολογίας, προσπαθώντας να ξεφύγουµε από τη χρήση της έννοιας αυτής, ως µεταφυσικό φαινόµενο. Κατόπιν θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε την τοµή τους, όπως επίσης την έννοια της αποστασιοποίησης και την τοµή της µε τις δύο προηγούµενες.

Έχουµε την τύχη (ή την ατυχία), να ερευνούµε εκ των υστέρων, σε µια εποχή Post Modern, που το Κάλλος και το Μη-Κάλλος στέκονται µε την ίδια βαρύτητα και η καλλιτεχνική βούληση, οι µορφολογικές τάσεις της τέχνης ανακλώνται στη θεωρητική συνείδηση της εποχής µας, αλλά και κάθε εποχής, εκφράζοντες αµφότερες τη συγχρονικότητά τους, ορίζοντας κάθε φορά τη φύση µιας γνώσης. ∆ε σηµαίνει επίσης, πως η λέξη ενσυναίσθηση ή αισθητική εµπειρία στο πέρασµα των αιώνων σηµαίνει το ίδιο κάθε εποχή (π.χ. η λέξη δηµοκρατία από την αρχαιότητα ως σήµερα) καθώς «η αισθητική συγκίνηση στηρίζεται σε σύνθετες διανοητικές διεργασίες, παρασύροντας στο παιχνίδι συστήµατα αξιών, ιδεολογιών και εποµένως αναγνωρίσιµων πολιτισµικών κωδίκων»

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία της Νίκης Λαμπροπούλου...

πατήστε εδώ


1 σχόλιο:

Ajay είπε...


life is about learning by the base of concept we provide studela. for the learning people it is very useful one. In studela we provide a video for maths coaching, science projects,bank exam, IAS exam,TNPSC group exam,RRB exam, other compatative exam, kids learning videos and some technology videos are availabe. watch more videos get your view smart

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...