28 Ιουν 2014

Αποθετήριο Σεναρίων Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Πατρών


Τ
ο παρόν αποθετήριο Σεναρίων Διδασκαλίας κατασκευάστηκε για χρήση από την εκπαιδευτική κοινότητα, την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των μελών της και στοχεύει στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου. Η κατασκευή του αποθετηρίου, δεν χρηματοδοτήθηκε από κάποιο πρόγραμμα. Αποτελεί ανιδιοτελή συνεισφορά του Εργαστηρίου για τους εκπαιδευτικούς και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Κάθε εκπαιδευτικός που έχει διαμορφώσει και ελέγξει στην πράξη την ορθή λειτουργία ενός Σεναρίου Διδασκαλίας οποιασδήποτε έννοιας ή θέματος και σε οποιαδήποτε τάξη, μπορεί να το καταγράψει στη βάση, ώστε αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους εκπαιδευτικούς.

Η καταχώρηση ενός Σεναρίου στη βάση δεν συνεπάγεται την άμεση διάθεσή του για χρήση. Η ορθότητα του Σεναρίου ελέγχεται από ειδική Eπιστημονική Eπιτροπή και ο κατασκευαστής του θα ενημερωθεί σε εύλογο χρόνο για την αποδοχή ή όχι της διδακτικής πρότασης που κατέθεσε.

Κάθε αποθηκευμένο και εγκεκριμένο Σενάριο στην παρούσα βάση δεδομένων θα φέρει μετά τον έλεγχο και τη δημοσιοποίηση το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού - κατασκευαστή του και θα συνοδεύεται πάντα από αυτό.

Η καταγραφή ενός Σεναρίου στη βάση δεδομένων συνεπάγεται το δικαίωμα του διαχειριστή της βάσης να το δημοσιοποιήσει και να διατηρεί τα δικαιώματα δημοσιοποίησης με αναπόσπαστο συνοδευτικό στοιχείο το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα του Σεναρίου.

Με βάση τη νομοθεσία (Ν. 2121/1993) περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση των Σεναρίων της βάσης με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, παρά μόνον η εκπαιδευτική χρήση τους στη σχολική τάξη.

Για μπείτε στο αποθετήριο σεναρίων διδασκαλίας...πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...