10 Αυγ 2014

Αξιολόγηση της Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης του Υποστηρικτικού Υλικού για την Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας. (Έρευνα) - (Επαναδημοσίευση)

Τ
ους τελευταίους μήνες έχει γίνει πολύ συζήτηση για τη διαδικασία Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας. Πολλά έχουν ειπωθεί και ακόμα περισσότερα έχουν γραφεί. Το σίγουρο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν κληθεί να εφαρμόσουν μία διαδικασία πρωτόγνωρη και ασφαλώς περίπλοκη. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους (είτε οικεία βουλήσει είτε κατ' εντολή), τους έχει διανεμηθεί το σχετικό υποστηρικτικό υλικό. Το υλικό αυτό τεκμηριώνει το θεωρητικό πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και προσφέρει πλήθος υποδειγμάτων και "καλών" πρακτικών.

Η "Εκπαίδευση Ενηλίκων" έκανε ανάλυση της βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης του σχετικού υποστηρικτικού υλικού. Από τα ευρήματα της ανάλυσης προκύπτουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που σίγουρα προβληματίζουν σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα συμπεράσματα της σχετικής έρευνας.Βασίλης Σωτηρούδας

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...