6 Σεπ 2015

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Νέος Παιδαγωγός» - 2η Ανακοίνωση‏


Ο
Επιστημονικός Σύλλογος "ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ", προκηρύσσει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τον τίτλο «Νέος Παιδαγωγός». Τόπος και ημερομηνίες διεξαγωγής Συνεδρίου: Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 16-17 Απριλίου 2016. Δικτυακός τόπος συνεδρίου: http://neospaidagogos.gr. Tο συνέδριο διατελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Πρωτ. 100566/Δ2/24-06-2015)


1. Στόχοι του Συνεδρίου:

Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος

2. Ποιους αφορά:

- Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας

- Προπτυχιακούς Φοιτητές

- Μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες

- Μεταπτυχιακούς

- Υποψήφιους Διδάκτορες

- Διδάκτορες

- Ερευνητές

- Φίλους της Εκπαίδευσης

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν
από την Επιστημονική Επιτροπή και την Επιτροπή Κριτών (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων, διδακτόρων, μεταπτυχιακών). Ανώνυμη ένθεν κι ένθεν κρίση.

4. Θεματικές περιοχές συνεδρίου:

01.Θ.Ε. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική. Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, συμβουλευτική στην εκπαίδευση

02.Θ.Ε. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση

03.Θ.Ε. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

04.Θ.Ε. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης

05.Θ.Ε. Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση

06.Θ.Ε. Εκπαιδευτική Έρευνα – Διά βίου εκπαίδευση - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)

07.Θ.Ε. Καινοτομίες στην εκπαίδευση: Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, περιβαλλοντική αγωγή, πολιτισμικό τοπίο και περιβάλλον, αγωγή υγείας, κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο, διαπολιτισμική αγωγή, ευρωπαϊκά προγράμματα, άλλες δράσεις

08.Θ.Ε. Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης.

09.Θ.Ε. Φιλοσοφία της παιδείας –Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

10.Θ.Ε. Άλλα θέματα (οτιδήποτε αφορά τον Νέο Παιδαγωγό και δεν περιέχεται στις προηγούμενες θεματικές)

5. Επιζητούμενες εργασίες:

- Εισηγήσεις

- Σύντομες ανακοινώσεις

- Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις

- Αναρτημένες Ανακοινώσεις

- Διδακτικά Σενάρια

- Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού

6. Κρίσιμες ημερομηνίες:

- Ως την 15η Νοεμβρίου 2015 Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για κρίση.

- Ως την 15 Φεβρουαρίου 2016, λήξη διαδικασίας κρίσης σχηματισμός καταλόγου εργασιών συνεδρίου.

- Ως την 1η Μαρτίου, 2016, ανάρτηση του συνεδριακού προγράμματος

- 16-17 Απριλίου 2016 (Σαββατοκύριακο), διεξαγωγή συνεδρίου

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες πληροφορίες, δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://neospaidagogos.gr.

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: sec@neospaidagogos.grΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...