18 Απρ 2015

3η Ανακοίνωση Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή


Π
ανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

με θέμα: «Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές, Προοπτικές στη Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κοινοτική Ενδυνάμωση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Για τη Διασύνδεση των τοπικών Φορέων και την Ανάπτυξη της Περιφερειακής Κοινότητας».

Το e-επιστημονικό περιοδικό Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης-Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Εργαστήριο Μεταβαλλόμενης Αρχιτεκτονικής, Κινητικών Συστημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων) με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τους Δήμους Χανίων & τις Διευθύνσεις Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων διοργανώνουν επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές, Προοπτικές στη Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κοινοτική Ενδυνάμωση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Για τη Διασύνδεση των τοπικών Φορέων και την Ανάπτυξη της Περιφερειακής Κοινότητας».

Η προβληματική του συνεδρίου
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναπτυχθούν εμπειρίες-προβληματισμοί και θα κατατεθούν ιδέες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις γύρω από θέματα αιχμής του πεδίου της Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Βασική προβληματική του συνεδρίου αποτελεί ο διάλογος γύρω από τις βασικές έννοιες που συγκροτούν το πεδίο της ενήλικης εκπαίδευσης και της κοινοτικής ενδυνάμωσης και η ανάδειξη «από τα κάτω» υπαρκτών προτάσεων, εννοιολογικών και μεθοδολογικών σχημάτων.

Σκοπός του συνεδρίου
Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων-παραδειγμάτων Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε ζητήματα θεωρίας, πρακτικής-μεθοδολογίας και έρευνας στην Περιφέρεια της Κρήτης και η μεταξύ των εμπλεκόμενων με την Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών επικοινωνία-διασύνδεση. Απώτερος στόχος η ενδυνάμωση του επιστημονικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και η συνειδητοποίηση του ανθρωπιστικού αυτού πεδίου ως κρίσιμης σημασίας παράγοντα για τη συνοχή και την ανάπτυξη της περιφερειακής κοινότητας.

Σε ποιους απευθύνεται
Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη τοπικών δομών, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες ερευνητές, ανεξάρτητους ερευνητές, αλλά και σε κάθε πολίτη που τον/την ενδιαφέρει η κατανόηση των δυνατοτήτων της περιφερειακής κοινότητας, η εκπαίδευση ενηλίκων και ο ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Για την πλήρη Ανακοίνωση και τη Φόρμα Εγγραφής...

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...