13 Σεπ 2013

Διδακτικό Σενάριο για το Scratch (Δομή Επανάληψης)


Σ
το πλαίσιο της επιμόρφωσης Β' επιπέδου των καθηγητών πληροφορικής ανέπτυξα το παρακάτω σενάριο για τη δομή επανάληψης στο Scratch.

Σημειώνω ότι το σενάριο απευθύνεται θεωρητικά στους μαθητές της ΣΤ' τάξης του δημοτικού σχολείου.

Για όσους παρακολουθούν ή πρόκειται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β' επιπέδου, θυμίζω ότι δεν ενδιαφέρει η ρεαλιστικότητα του σεναρίου, αλλά η ικανοποίηση των προδιαγραφών που τίθενται από τους οργανωτές!!!Το σενάριο σε αρχείο pdf, μπορείτε να το κατεβάσετε...

κάνοντας κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

12 Σεπ 2013

Σημαντικές επιμορφωτικές πρωτοβουλίες από το το "Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης"


Τ
ο "Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης" και Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE–INFOIL προσκαλούν 32 εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης να συμμετάσχουν στην πιλοτική επιμορφωτική/διερευνητική δράση με θέμα : «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον. Μια Αειφόρος Σχέση Ζωής … » η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 09.30-17.00 στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων (Παντελή Πρεβελάκη Αμπεριά, 28210-46505).

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ

Επίσης το "Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης" σε συνεργασία με τη Δ/νση Αθμιας και τα Γραφεία Σχ. Συμβούλων Ν. Xανίων
(1η, 3η, 4η, 5η Περιφ.) διοργανώνει:
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Α’θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Xανίων με
ΘΕΜΑ: «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εναλλακτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας»
Σεπτέμβριος 2013- Ιούνιος 2014
Χανιά 10/9/2013
Γενική Περιγραφή: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Σχολή Επιστημών Αγωγής-Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε (Εργαστήριο Δια βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης) και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης, διοργανώνουν το B κύκλο του Επιμορφωτικού Προγράμματος με θέμα: «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εναλλακτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας».

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

11 Σεπ 2013

Σεμινάριο με τίτλο: "Σύγχρονη Εκπαίδευση Εκπαιδευτών"


Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) διοργανώνει τις παρακάτω σεμιναριακές συναντήσεις

Για να δείτε το αρχείο σε pdf μορφή...

πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

10 Σεπ 2013

91 Τεύχος του Περιοδικού Καινοτομία - Έρευνα και Τεχνολογία


Δημοσιεύθηκε το 91 Τεύχος του Περιοδικού "Καινοτομία - Έρευνα και Τεχνολογία" του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

9 Σεπ 2013

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο με Βάση το Κυρίαρχο Μαθησιακό Στυλ Ενήλικων Μαθητών


Των Μ. Λεοντίδη(1), Σ. Παπαδάκη (2)
(1) Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 & Ερευνητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, leon@di.uoa.gr
(2) Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 & Καθηγητής Σύμβουλος (ΣΕΠ) ΑΠΚυ, papadakis@sch.gr

Στο: Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013

Περίληψη
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διερεύνηση και αξιοποίηση των μαθησιακών στυλ ενήλικων μαθητών σε εσπερινά επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου το οποίο βασίζεται στο κυρίαρχο μαθησιακό τους στυλ. Για την αναγνώριση του κυρίαρχου στυλ υιοθετήθηκε το μοντέλο των Felder και Silverman και για την ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων που βασίζονται σε αυτό, χρησιμοποιήθηκε το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS). Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα, η διερεύνηση του κυρίαρχου μαθησιακού στυλ και η αξιοποίηση προηγμένων μαθησιακών συστημάτων όπως το LAMS, κάνει δυνατή την ανάπτυξη περιεχομένου που βασίζεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και προτιμήσεις ενός ή μιας ομάδας εκπαιδευόμενων συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό αποτελεσματικότερα στη μάθηση.

Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακά Στυλ, Προσαρμοστικότητα, Ηλεκτρονική Μάθηση

Για να διαβάσετε/κατεβάσετε ...ολόκληρη την εργασία, κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...