ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

9 Σεπ 2013

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο με Βάση το Κυρίαρχο Μαθησιακό Στυλ Ενήλικων Μαθητών


Των Μ. Λεοντίδη(1), Σ. Παπαδάκη (2)
(1) Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 & Ερευνητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, leon@di.uoa.gr
(2) Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 & Καθηγητής Σύμβουλος (ΣΕΠ) ΑΠΚυ, papadakis@sch.gr

Στο: Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013

Περίληψη
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διερεύνηση και αξιοποίηση των μαθησιακών στυλ ενήλικων μαθητών σε εσπερινά επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου το οποίο βασίζεται στο κυρίαρχο μαθησιακό τους στυλ. Για την αναγνώριση του κυρίαρχου στυλ υιοθετήθηκε το μοντέλο των Felder και Silverman και για την ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων που βασίζονται σε αυτό, χρησιμοποιήθηκε το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS). Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα, η διερεύνηση του κυρίαρχου μαθησιακού στυλ και η αξιοποίηση προηγμένων μαθησιακών συστημάτων όπως το LAMS, κάνει δυνατή την ανάπτυξη περιεχομένου που βασίζεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και προτιμήσεις ενός ή μιας ομάδας εκπαιδευόμενων συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό αποτελεσματικότερα στη μάθηση.

Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακά Στυλ, Προσαρμοστικότητα, Ηλεκτρονική Μάθηση

Για να διαβάσετε/κατεβάσετε ...ολόκληρη την εργασία, κάντε κλικ εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...