25 Μαρ 2015

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων


Τ
ων Μεταλλίδου, Π., & Πλατσίδου, Μ. (2004). Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Στο: Ν. Μακρής & ∆εσλή, ∆. (Επιµ.Εκδ.), Η γνωστική ψυχολογία σήµερα: Γέφυρες για τη µελέτη της νόησης (Πρακτικά Συνεδρίου). Αθήνα: Τυπωθήτω


Τα µαθησιακά στυλ
Ο όρος µαθησιακό στυλ χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις ατοµικές διαφορές στη µάθηση. Βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε άτοµο έχει ένα διακριτό
τρόπο να µαθαίνει, δηλαδή, να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να οργανώνει τις πληροφορίες. Για παράδειγµα ορισµένοι άνθρωποι προτιµούν να επεξεργάζονται το µαθησιακό υλικό τµηµατικά, βήµα – βήµα, ενώ άλλοι το προσεγγίζουν συνολικά (Felder, 1988). Για τη ερµηνεία της έννοιας του µαθησιακού στυλ και του ρόλου τους στη γνωστική ανάπτυξη διατυπώθηκαν ποικίλες θεωρίες (βλ., Sadler-Smith, 1997). Οι περισσότερες αναγνωρίζουν ότι το µαθησιακό στυλ αποτελεί µια πολυδιάστατη έννοια η οποία είναι συνάρτηση των γνωστικών διαδικασιών (τρόπος αντίληψης και επεξεργασίας πληροφοριών), της προσωπικότητας (χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συναισθηµατικές αντιδράσεις), του κοινωνικού πλαισίου (χαρακτηριστικά µαθησιακού περιβάλλοντος) και των φυσιολογικών παραµέτρων (εγκεφαλική λειτουργία). Οι παραπάνω διαστάσεις καθορίζουν τους τρόπους µε τους οποίους το άτοµο µαθαίνει καλύτερα.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Μαρ 2015

Δωρεάν Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Ευρωπαϊκή Ένωση - European e-training for Adult Educators


T
he European Adult Education (Young) Learning Platform builds on Grundtvig in-service European training for (younger) adult education staff delivered by the European Association for the Education of Adults (EAEA) from 2011-2013. The training introduced staff to European developments in adult education; encouraged staff to learn about one another's organisations; and facilitated networking and cooperation between both staff and their organisations. Following on from the success of the training, AE-Learning realises a growing need across Europe for adult education staff to learn more about European developments and adult education in other countries. We hope that this online learning platform and the courses provided will help you to share, learn and inspire as you progress in your role as an adult educator.


Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα European e-training for Adult Educators...


κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...