30 Μαρ 2013

NEST (Network of Staff and Teachers in Childcare Services/Δίκτυο απασχολούμενων και εκπαιδευτικών στην προσχολική φροντίδα)


Τ
ο NEST (Network of Staff and Teachers in Childcare Services/Δίκτυο απασχολούμενων και εκπαιδευτικών στην προσχολική φροντίδα) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα για τη Δια βίου μάθηση (LLP, Comenius). Το NEST στοχεύει στην συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου επαγγελματιών από τον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (ECEC ‐ Early Childhood Education and Care).

Για να διαβάσετε το Newletter και να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής...

κάντε κλικ εδώ για το Newletter

και εδώ για την αίτηση εγγραφής
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

29 Μαρ 2013

Ξεκινώντας με το e-learning: 8 Ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε!


T
ου Κώστα Καδή, Διευθύνων Σύμβουλος, COMPACT ΑΕ


Το πρόσωπο της επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει αλλάξει. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες η χρήση του e-learning από το 2001 έως σήμερα έχει τριπλασιαστεί ενώ αντίστοιχα η εκπαίδευση στην αίθουσα έχει μειωθεί κατά 20%.

Δεν είναι πλέον εφικτό να αναπτύσσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρίας μας με μια μόνο μέθοδο. Η σημερινή κατάσταση απαιτεί out of the box thinking, που να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα πολλών διαφορετικών μεθόδων για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα για το πολυτιμότερο αγαθό της εταιρίας μας - τους ανθρώπους της.

Η αξιολόγηση των συνεχώς αυξανόμενων σε αριθμό εκπαιδευτικών λύσεων και μεθόδων που προσφέρονται στην αγορά, μας επιτρέπει να πάρουμε τα μέγιστα οφέλη επιλέγοντας εκείνους τους εκπαιδευτικούς πόρους που εξυπηρετούν καλύτερα τους στρατηγικούς μας στόχους.

Στο άρθρο που ακολουθεί θα δούμε ποιες είναι οι 8 πρακτικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε ως υπεύθυνοι εκπαίδευσης ώστε να επιλέξετε την καλύτερη εκπαιδευτική λύση e-learning για να υποστηρίξετε την επίτευξη των στόχων της εταιρίας σας...


#1 Τι είναι το e-learning;

Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό του Elliott Massie είναι: "η χρήση της τεχνολογίας για το σχεδιασμό, παράδοση, επιλογή, διαχείριση, υποστήριξη και επέκταση της μάθησης". 

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει είναι:

Πλούσιο και ποιοτικό περιεχόμενο που να καλύπτει όλους τους τύπους μάθησης και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας.
Διαθέσιμο από παντού, οποιαδήποτε ώρα μέσω του Internet
Ασύγχρονο ή σύγχρονο
Κλιμακούμενο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει από έναν μέχρι χιλιάδες συμμετέχοντες
Ευέλικτο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την ανεπίσημη μάθηση κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας
#2 Ποια είναι τα οφέλη για την εταιρία μου;

Για να διαβάσετε τη συνέχεια, πατήστε εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

28 Μαρ 2013

Η Μεθοδολογία της Έρευνας πεδίου


Της Αγάπης Βαβουράκη (Εκπαιδευτικός ΠρωτοβάΘμιας, τ. Πάρεδρος ε.Θ. τον Π.Ι.)

Η μελέτη του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχει ως στόχο την Αξιολόγηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών τον Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατ' αρχάς επιχειρήθηκε ο καθορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα του συστήματος, οι οποίες παρουσιάστηκαν με βάση βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα αρχείου, αλλά και τις σύγχρονες διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις για κάθε παράμετρο, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε μια πρώτη προσέγγιση της υπάρχουσας κατάστασης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η προκαταρκτική αυτή μελέτη ανέδειξε την ανάγκη συλλογής πρόσθετων δεδομένων από πρωτογενή έρευνα...

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη της Αγάπης Βαβουράκη, πατήστε εδώ


Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

27 Μαρ 2013

Γενικές αρχές εκπόνησης επισκοπήσεων της βιβλιογραφίας


Του Π. Βασιλειάδη (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2007

1. Εισαγωγικά
Η διαδικασία επισκόπησης της βιβλιογραφίας για ένα ερευνητικό τομέα είναι μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία. Η καταγραφή της εν λόγω επισκόπησης με τρόπο χρήσιμο στους αναγνώστες είναι μια διαδικασία που απαιτεί τέχνη, αφαιρετική ικανότητα και μέθοδο. Οι εν λόγω οδηγίες απευθύνονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εμπλέκονται στις παραπάνω διαδικασίες και σκοπό έχουν να παρουσιάσουν μια μέθοδο δουλειάς, αφενός, και οδηγίες παρουσίασης αφετέρου.
Το εν λόγω κείμενο συγγράφεται ως εάν το αντικείμενο εργασίας είναι η εκπόνηση μιας βιβλιογραφικής επισκόπησης (survey) στο χώρο των βάσεων δεδομένων  Οι οδηγίες ισχύουν περίπου απαράλλαχτες και για το απλούστερο έργο της συγγραφής του κεφαλαίου «Σχετικές Εργασίες» σε μια εργασία μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση, το ερευνητικό αντικείμενο είναι σαφώς πιο περιορισμένο και η επισκοπούμενη βιβλιογραφία σημαντικά πιο ολιγάριθμη...

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο του Π. Βασιλειάδη, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

26 Μαρ 2013

Νομικές Υπηρεσίες


Η
Ομάδα Μεσολάβησης Νομικής Υποστήριξης και Αντιπροσώπευσης (ΟΜΝΥΑ) αποτελείται από έναν πυρήνα δικηγόρων και πλαισιώνεται από συνεργαζόμενους επαγγελματίες.

Βασικά της μέλη είναι οι Δικηγόροι Αριστείδης Ε. Τσαγκαρίδης (Αριθμός Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 7821) και Μαρία Ι. Τζάγια (Αριθμός Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 7663), αμφότεροι απόφοιτοι του Τμήματος Νομικής του Τμήματος Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΟΜΝΥΑ συνεργάζεται με εξειδικευμένους νέους και εμπειρότερους δικηγόρους σε διάφορα αντικείμενα του Δικαίου. Συνεργάζεται επίσης με Συμβολαιογράφο, Λογιστή, Πολιτικό Μηχανικό, Τοπογράφο Μηχανικό, Κτηματομεσίτες, προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και να έχει εξειδικευμένη υποστήριξη και στις νομικές υποθέσεις. Υπάρχει επίσης προνομιακή συνεργασία με Δικηγορικό Γραφείο στην Κύπρο...Η ΟΜΝΥΑ είναι μια αξιόπιστη ομάδα παροχής νομικών υπηρεσιών που συνδυάζει τη νομική εμπειρία με μια καινοτόμο προσέγγιση για τις δημόσιες υπηρεσίες. Προσπαθούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας νομικές υπηρεσίες μέσω εύκολης πρόσβασης σε έμπειρους και ικανούς δικηγόρους, σε ένα άνετο περιβάλλον, με χαμηλό κόστος.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες για εγγραφή εταιρειών, εκδίκασης υποθέσεων (ποινικές και αστικές υποθέσεις), σχέδια συμβάσεων, διαθήκες, άδειες εργασίας, και συμβολαιογραφικές υποθέσεις. Οι δικηγόροι μας έχουν χειριστεί πολλές νομικές υποθέσεις και έχουν αποδείξει ότι δεσμεύονται να παρέχουν άριστη υπεράσπιση και να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην καλύτερη δυνατή τιμή για τους πελάτες μας.

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΟΜΝΥΑ, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

25 Μαρ 2013

«ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΛΛΑΔΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Κ
έντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) - Συντονιστής Εταίρος

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)
Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού Παντείου Πανεπιστημίου (ΙΑΠΑΔ)

Επιμέλεια: Θανάσης Καραλής
Συγγραφείς:
Ειρήνη ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
Αλεξάνδρα ΓΕΩΡΓΑ
Ιωάννα ΔΕΔΕ
Χρήστος ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ
Μενέλαος ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ
Θανάσης ΚΑΡΑΛΗΣ
Φώτης ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ

Αθήνα, Μαϊος 2009

ΣΥΝΟΨΗ
Η παρούσα μελέτη έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο της Δράσης “Mutual Learning Activities for Increase of Human Capital Investment - Δράσεις Αμοιβαίας Μάθησης για την Αύξηση της Επένδυσης στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο” που εντάσσεται στο Κοινοτικό Πρόγραμμα Progress. Σκοπός της Δράσης είναι η ανάπτυξη αμοιβαίων δράσεων μάθησης με στόχο την ενδυνάμωση της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που αποτελούν τρία κράτη μέλη που κατέχουν τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στη διά βίου μάθηση. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάλυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Δανία που κατέχει ένα από τα υψηλοτέρα ποσοστά σχετικά με τη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση καθώς και μέσω της ανάπτυξης προτάσεων πολιτικής για τη βελτίωση των εφαρμοζόμενων πολιτικών...

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη (αρχείο word), πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

24 Μαρ 2013

Μελέτη Διερεύνησης Εκπαιδευτικών Αναγκών


Πράξη: Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών
Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
Δράση 6:Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης
Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Σουζάνα Παντελιάδου
Υποδράση 6.1: Διερεύνησης Αναγκών & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Ψυχολογικής Υποστήριξης
Υπεύθυνη: Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη

Βόλος, 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη συνθετική γραφή των εμπειρικών δεδομένων που προέκυψαν από τη Διερεύνηση Αναγκών στο πλαίσιο της Υποδράσης 6.1. Η έκθεση δομείται σε δύο μέρη ανάλογα με την ποσοτική ή ποιοτική προσέγγιση της διερεύνησης αναγκών...

Για να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...