ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

28 Μαρ 2013

Η Μεθοδολογία της Έρευνας πεδίου


Της Αγάπης Βαβουράκη (Εκπαιδευτικός ΠρωτοβάΘμιας, τ. Πάρεδρος ε.Θ. τον Π.Ι.)

Η μελέτη του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχει ως στόχο την Αξιολόγηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών τον Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατ' αρχάς επιχειρήθηκε ο καθορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα του συστήματος, οι οποίες παρουσιάστηκαν με βάση βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα αρχείου, αλλά και τις σύγχρονες διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις για κάθε παράμετρο, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε μια πρώτη προσέγγιση της υπάρχουσας κατάστασης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η προκαταρκτική αυτή μελέτη ανέδειξε την ανάγκη συλλογής πρόσθετων δεδομένων από πρωτογενή έρευνα...

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη της Αγάπης Βαβουράκη, πατήστε εδώ


Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...