ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρα και Εισηγήσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και Ημερίδες-Συνέδρια:
Άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) (2010).

Εισήγηση στην τριημερίδα που διοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσσαλονίκης με θέμα "Βελτιώνοντας την εκπαίδευση: διδακτικές, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών" (2011).

Αναρτημένη ανακοίνωση στο 19o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Κομοτηνή, 2011)

4. Συμμετοχή στην 9η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση, 28-29 Μαΐου 2011, Αθήνα

5. Σωτηρούδας, Β. (2011). Η αξιοποίηση της ομάδας και της παροχής κινήτρων στη διδασκαλία προχωρημένων εννοιών στο excel. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 17, 247-256
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos17/247-256.pdf

6. Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευόμενων Γονέων Στους Κινδύνους Του Διαδικτύου. Μια Μελέτη Περίπτωσης.
Εισήγηση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική της Πληροφορικής", 20-22 Απριλίου 2012, Φλώρινα. Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 273-280.

7. Σωτηρούδας, Β. (2012). Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. Αlbatross: An eye on Workplace Learning, τομ.1, Αρ. 1.

8. Τα εκπαιδευτικά ιστολόγια μέσα από την κριτική ματιά των ειδικών
Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", 28-30 Σεπτεμβρίου 2012, Βόλος 

9. Διερεύνηση αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχέση μεταξύ διαμόρφωσης σχολικών αυλών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, μάθησης και κοινωνικής υγείας μαθητών/τριών
Αναρτημένη ανακοίνωση στο 6ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ (Θεσσαλονίκη, 2012)

10. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo.
Εισήγηση στο 7o Συνέδριο της ΠΕΚΑΠ "Η πληροφορική στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές", 12-14 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη

11. Criteria for evaluating a blog as an educational one
Εισήγηση στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία".  11 Μαΐου 2013, Πειραιάς

12. Η σωματική και ψυχική υγεία ως εκφάνσεις της φυσικής δραστηριότητας στις ποικιλόμορφες με παρουσία φυσικού τοπίου σχολικές αυλές. Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 17-19 Μαΐου 2013, Κομοτηνή

13. Criteria for evaluating an educational blog as a scientific one
Presentation at the 7th International Conference in Open and Distance Learning, 8-10 November 2013, Athens

14. Διδασκαλία αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Alice
Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής "Η πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"
28-30 Μαρτίου 2014, Βόλος 

15. Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη
Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ημαθίας "Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη"
4-6 Απριλίου 2014, Νάουσα 

16. Raising the parents' awareness to develop a more critical attitude towards Web communication applications. A case study.
Full paper at the 2nd International Conference "Education across borders. Critical thinking in Education" 31/10-1/11 2014 Corca, Albania

17. Δημογραφικά Στοιχεία των Αναγνωστών Εκπαιδευτικών Ιστολογίων
Εισήγηση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής "Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Πρακτικές"
24-26 Απριλίου 2015, Καστοριά 

18. Τσακιρίδου, Ε., Γρίβα, Ε., Σωτηρούδας, Β, & Γεωργιάδης, Ζ. (2017). Διερεύνηση των αναγκών στην εκμάθηση της Ελληνικής μαθητών που φοιτούν σε δίγλωσσες ελληνοαλβανικές εκπαιδευτικές μονάδες. 1ο Διεθνές Συνέδριο, Η Νέα Ελληνική γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια. Κομοτηνή, 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2016.

19. Σωτηρούδας, Β., Τσακιρίδου, Ε, & Γρίβα, Ε. (2018). Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών στην Αλβανία. Διεθνές Συνέδριο, Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών. Κομοτηνή, 25-27 Μαΐου 2018.

20. Sotiroudas, B & Garitsis, I. (2018). Outdoor Education as an Entry Field of Intercultural Education in the Framework of School Evolution towards Sustainability. 4th International Conference "Education Across Borders". Florina, 19-20 October 2018.

21. Σωτηρούδας, Β., Τσακιρίδου, Ε., & Γρίβα, Ε. (2020). Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία. Στο Δημάση, Μ., Γρίβα, Ε. & Γαβριηλίδου, Ζ. (Επιμ.)., «Η Νέα Ελληνική γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια»: Ερευνητικές αποτυπώσεις και διδακτικές προσεγγίσεις (σελ. 176-192). Καβάλα: Σαΐτα.

Προσκεκλημένες Ομιλίες:
1. "Σπουδές στα ΙΕΚ για τους αποφοίτους ΤΕΕ Β' κύκλου"
Ομιλία στην ημερίδα που διοργανώθηκε από το ΓΡΑΣΥ του 1ου ΤΕΕ Θεσσαλονίκης (2006)

2. "Ειδικότητες Πληροφορικής στα Δημόσια ΙΕΚ"
Ομιλία στην ημερίδα που διοργανώθηκε από το ΓΡΑΣΕΠ του 1ου ΤΕΕ Καλαμαριάς (2006)

3. "Το Εκπαιδευτικό μας σύστημα μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις;" 
Η εισήγηση  στην ημερίδα της ΕΠΕ "Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Επιστήμη και Εργαλείο" (2010)

Eισήγηση  στην ημερίδα του Αριστοτέλειου Κολλεγίου που οργανώθηκε σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης κ. Αγγελική Δεληγιάννη, τους Σχολικούς Συμβούλους, κ. Σύρμω Βαϊραμίδου και κ. Δημοσθένη Κατσιάρη και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή:  Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning». (2011)

5. "Μαθητές και πλοήγηση στο διαδίκτυο. Δημιουργική απασχόληση ή επικίνδυνη συνήθεια;" Ομιλία σε συγκέντρωση που διοργανώθηκε από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και τη Δ/ση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς (2013)

6. "Εγγραφή και Είσοδος σε Ψηφιακή Τάξη"
Παρουσίαση στην ημερίδα των συμβούλων πληροφορικής του Ν. Θεσσαλονίκης με θέμα "Καινοτόμες Διδακτικές Πρακτικές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση"
7 Μαρτίου 2014, Θεσσαλονίκη

Συμμετοχές σε Διαγωνισμούς:
1. Αξιοποίηση εργαλείων του Web 2.0 για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής και την ευαισθητοποίηση των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Υποβλειθήσα  συμμετοχή στο διαγωνισμό "Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013"

2. Τα ρωμαϊκά Μνημεία της Θεσσαλονίκης - Μια Σύγχρονη Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Υποβληθείσα συμμετοχή στο 5ο  Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

3. Εκπαίδευση Ενηλίκων
Υποβλειθήσα  συμμετοχή στον 6ο Διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστοτόπων

Συγγραφική Δραστηριότητα:
1. Σωτηρούδας, Β. (2011). Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας. Θεσσαλονίκη: Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή - iWrite
(Για να δείτε το βιβλίο, πατήστε εδώ)

2. Σωτηρούδας, Β. (2012). Κριτήρια Αξιολόγησης ενός Εκπαιδευτικού Ιστολογίου ως Επιστημονικό για Ενήλικες Αναγνώστες. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

3. Μέλος της συντακτικής ομάδας του επιστημονικού περιοδικού "Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα" με ISSN: 1792-2674, που δημοσιεύεται από το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης

4. Μέλος της συγγραφικής ομάδας των εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο έργο «Δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», όπου μου ανατέθηκε η θεματική ενότητα «Το πεδίο και οι μορφές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων» 

5. Σωτηρούδας, Β. (2014). Οδηγός Επιτυχίας για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων. ISBN 978-960-93-6542-0. e-Book.  

Απόψεις:
14. Σ' αυτή τη χώρα πραγματικά συμβαίνουν απίθανα πράγματα!

15. Κριτική αποτίμηση της 9ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση

16. Θαυμάστε διαφάνεια και αξιοκρατία στον Οργανισμό ΕΠιμόρφωσης ΕΚπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)

17. Αβέβαιο το μέλλον για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

18. Παιδεία "υψηλών" προδιαγραφών με 10 ευρώ/ώρα στα ΙΕΚ

19. Νεοάνεργοι μεγάλης ηλικίας

20. Για το Υπουργείο Παιδείας υπάρχουν μόνο τρεις ειδικότητες εκπαιδευτικών

21.  Τι σημαίνει αξιοπρέπεια στην εργασία

22. Γιατί όλα να θεωρούνται δεδομένα;

23. Μεγάλη δικαίωση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχετικά με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS από τους φοιτητές του ΕΑΠ

24. Συνέντευξη στον Εκδοτικό Οίκο iWrite

25. Αυτά είναι τα χάλια της Παιδείας και φταίμε ΟΛΟΙ γι' αυτά

26. Έχεις προσωπική άποψη; Απορρίπτεσαι!

27. Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινάει

28. Περί διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων...

29. "Βίλα Αμαλίας" Μια διαφορετική κοινωνιολογική προσέγγιση

30. Μερικές Αλήθειες για τους Εκπαιδευτικούς

31. Τι δεν καταλαβαίνεις ανόητε καθηγητή;

32. Περί της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

33. Υπάρχει ρε, ίχνος αξιοπρέπειας;

34. 10 απλές οδηγίες για όσους συνδικαλιστές και μη εκπαιδευτικούς εμφανίζονται σε τηλεοπτικά παράθυρα

35. Ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό Παιδείας

36. 25 Χρόνια ενασχόληση με την πληροφορική. Ιστορία ζωής

37. Περί επικαιρότητας ο λόγος

38. Που ήταν άραγε όλοι οι υπόλοιποι;

39. Έρευνα για την Αξιολόγηση του Υποστηρικτικού Υλικού για την Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας

40. Οι Έλληνες Εμπιστεύονται το θεσμό του σχολείου - Αποτελέσματα Έρευνας

41. Ήταν τελικά αναμενόμενο...
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...