6 Οκτ 2012

Κυκλοφόρησε το 3ο τεύχος του περιοδικού Action Researcher in Education


Τεύχος 3

Περιεχόμενα τεύχους

Θεωρία, πράξη, άρρητες προσωπικές θεωρίες και αναστοχασμός: Από την πρακτική άσκηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική έρευνα δράσης, Μαρία Λιακοπούλου, σελίδες 1-20.

Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εργαλείου ενίσχυσης του στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών, Σοφία Αυγητίδου & Βασιλεία Χατζόγλου, σελίδες 21-43.

Αναπτύσσοντας δεξιότητες έρευνας και στοχασμού σε φοιτητές – υποψήφιους εκπαιδευτικούς: Η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης, Βασίλης Τσάφος, σελίδες 44-65.

Action research as an approach to professional and organizational development in teacher education, Sigrid Gjøtterud & Erling Krogh, σελίδες 66-83.

Making Pedagogical Content Knowledge Explicit: A Tool for Science Teachers´ Professional Development, Martin Scheuch & Erika Keller, σελίδες 84-103.

How Teachers Define and Enact Reflective Practice: It’s All in the Action, Joseph Shosh, σελίδες 104-119.

Action Research: The Alberta Initiative for School Improvement (AISI) and its Implications for Teacher Education, Jim Parsons & Larry Beauchamp, σελίδες 120-131.

An exploration of a Grade 9 teacher’s journey along the path of Education for Sustainable Development implementation, Hayley Bentham, Angela James & Sathiaseelan Pillay, σελίδες 132-150.

Βιβλιοπαρουσίαση
Γούναρη, Π. & Γρόλλιος, Γ. (επιμ.) (2010). Κριτική Παιδαγωγική, μια συλλογή κειμένων. Αθήνα: Μεταίχμιο, σελίδες 151-152.

Το περιοδικό μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

Η φωτογραφία της ανάρτησης είναι από το ιστολόγιο του καθηγητή της ΑΣΠΑΙΤΕ Ανδρέα Οικονόμου
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

5 Οκτ 2012

A free tool for creating SCORM learning materials


Retrieved from:
http://blogs.msdn.com

Have you heard of the free Microsoft Learning Content Development System? We’ve just updated it to version 2.5, which now supports more complex content, and is Firefox and Silverlight 4 compatible. It is a free tool that lets you create high-quality, interactive, online courses, and publish them in SCORM 1.2 packages (exactly what your Learning Platforms like to consume!).

It allows you to publish e-learning courses by completing the easy-to-use forms that seamlessly generate highly customised Silverlight-based content, interactive activities, quizzes, games, assessments, animations, demos, and other multimedia. And you can create a course structure that is easily rearranged at any time.

It’s the system we use internally to create all of the courseware for our various Microsoft qualifications, including the Microsoft IT Academy courses, and we also make it available free of charge for customers to use...


If you are looking for ways for your staff to create structured courses for their curriculum materials, and make them available on your learning platform or SharePoint system then it is worth investigating. And you can also use it to create standalone learning packages, that can be distributed on websites, CDs or memory sticks.

Here’s the link to find out more and download the Learning Content Development System. If you want to talk to others about their experiences, and to connect with other users, there’s a user forum here

It’s another one of those free bits of software we make available, that very few people know about – and which I think could be incredibly useful to schools.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

4 Οκτ 2012

Ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φοιτητών & Αποφοίτων Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου


Σ
τις 19 Σεπτεμβρίου 2012 ο Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει τα προβλήματα που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στο ΕΑΠ.


Σε συνέχεια της παραπάνω επιστολής ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων ΔΕΟ δηλώνει ότι :

Με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης αυτής ο Σύλλογός μας συμφωνεί απόλυτα αφού αναφέρονται μέσα σε αυτή προβληματισμοί, θέσεις και προτάσεις του Συλλόγου μας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
...


ANAKOINΩΣΗ ΝΟ. 8 / 29-09-2012
Αγαπητοί φίλοι του ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ,
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2012 ο Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει τα προβλήματα που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στο ΕΑΠ. 

Με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης αυτής ο Σύλλογός μας συμφωνεί απόλυτα αφού αναφέρονται μέσα σε αυτή προβληματισμοί, θέσεις και προτάσεις του Συλλόγου μας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του ΕΑΠ, που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, ασκεί τη διοίκηση του Ιδρύματος με τρόπο που δεν λαμβάνει πάντοτε υπόψη την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την ορθολογική κατανομή των πόρων του Ιδρύματος. Αυτό έχει ως συνέπεια τον περιορισμό της ανάπτυξης, την υποβάθμιση των μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ, την υποβάθμιση των σπουδών των φοιτητών και συνολικά την απαξίωση του Ιδρύματος στην ακαδημαϊκή κοινότητα (συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών, αποφάσεις ΔΕ που λαμβάνονται «εν κρυπτώ» χωρίς διαβούλευση με τα αρμόδια όργανα, χωρίς ενημέρωση των εμπλεκομένων, χωρίς να αιτιολογούνται και που ανακοινώνονται με καθυστέρηση.

Επίσης η ΔΕ παρέχει ελάχιστη υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργου των μελών ΔΕΠ του, καθυστερεί σημαντικά τον επανασχεδιασμό και αναβάθμιση των προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών, αρνείται να χρηματοδοτήσει επαρκώς την ερευνητική ανάπτυξη των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων. Επιλέγει συστηματικά να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες αντί των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος για κάθε είδους εκπαιδευτικό, ερευνητικό και συχνά διοικητικό έργο, μέλη της ΔΕ αντί να περιορισθούν στον διοικητικό, υποστηρικτικό, καθοδηγητικό και ελεγκτικό ρόλο που τους έχει αναθέσει η πολιτεία, αυτο‐ορίζονται και αυτο‐προσλαμβάνονται ως υπεύθυνοι υλοποίησης έργων, μέλη επιτροπών διαγωνισμών αλλά και ως συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η διαδικασία επιλογής Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού είναι προβληματική τόσο ως προς τη νομιμότητα (σύμπτωση ελέγχοντος και ελεγχόμενου), όσο και ως προς την ουσία της (λειτουργεί σε βάρος των νέων αξιόλογων επιστημόνων) και η ΔΕ αρνείται συστηματικά να λάβει μέτρα βελτίωσής της παρά τις συνεχείς αιτήσεις και προτάσεις των μελών ΔΕΠ.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν ανησυχητικά φαινόμενα, τα οποία το ΔΣ του Ενιαίου Φορέα (ΕΦΜ) Μελών ΔΕΠ ΕΑΠ έχει συστηματικά και με επιμονή επισημάνει στη ΔΕ κατά την τελευταία διετία. Η έλλειψη αντίδρασης ή απόκρισης από τη ΔΕ στο διάστημα αυτό οδήγησε στη διόγκωση των προβλημάτων, με αποτέλεσμα να απειλείται η ακαδημαϊκή λειτουργία του ΕΑΠ.

Προκειμένου να επανέλθει το Ίδρυμα σε στοιχειωδώς ανεκτή κατάσταση λειτουργίας, ζητούνται μεταξύ άλλων να αντιμετωπισθούν άμεσα η πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΕΑΠ τα εξής: 

 Άρση των παράνομων περιορισμών στο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό έργο των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ οι οποίοι υποβαθμίζουν το έργο των μελών ΔΕΠ και οδηγούν ευθέως σε σπατάλη πόρων του ιδρύματος, 
 Iσότιμη με τους εξωτερικούς συνεργάτες αντιμετώπιση των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στην ανάθεση ερευνητικού, διοικητικού και εκπαιδευτικού έργου, άμεση διακοπή της συμμετοχής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και τα κάθε είδους έργα του ΕΑΠ ώστε να είναι σε θέση να ασκούν απρόσκοπτα και αποκλειστικά τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους της ΔΕ.
 Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της ΔΕ με την ουσιαστική συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ στη λήψη αποφάσεων. Συμμετοχή των Κοσμητόρων των Σχολών, ενός αντιπροσώπου των μελών ΔΕΠ στην ΔΕ, αλλά και εκπροσώπου των Φοιτητών ανά Κοσμητεία.
 Μεταφορά όλων των ακαδημαϊκών αρμοδιοτήτων στις Κοσμητείες των Σχολών του ΕΑΠ, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου.
 Ενημέρωση των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ για όλα τα οικονομικά και θεσμικά θέματα του Ιδρύματος καθώς και την εξέλιξη των κάθε είδους ιδρυματικών έργων (ΕΣΠΑ, κτλ) που συνδέονται με τη στρατηγική ανάπτυξη του ιδρύματος.

Προτείνεται ότι θα πρέπει έως τα τέλη του 2012 να πραγματοποιηθούν τα κάτωθι:

 Συνολικός επανασχεδιασμός της διαδικασίας επιλογής των μελών ΣΕΠ, των Συντονιστών ΘΕ και των Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών. Η αποκλειστική ευθύνη επιλογής αυτών να μεταφερθεί στις Κοσμητείες ως αποκλειστικά αρμόδιες για ακαδημαϊκά θέματα. Να δοθεί προτεραιότητα πρόσληψης ΣΕΠ με βάση τον φόρτο εργασίας, για την προώθηση των νέων επιστημόνων σε μια εποχή υψηλής ανεργίας.
 Ανασχεδιασμός των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ. Χρηματοδότηση της ανανέωσης και επέκτασης του εκπαιδευτικού υλικού για την ουσιαστική αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών.
 Αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του ΕΑΠ στο πλαίσιο της ισοτιμίας των πτυχίων των Ελληνικών ΑΕΙ.
 Υποστήριξη και ενθάρρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, με την αύξηση της χρηματοδότησης για ερευνητικούς σκοπούς.
 Οργανωτική αναβάθμιση και λειτουργική αυτονόμηση της ΕΔΕΛ.
 Ολοκλήρωση του διορισμού των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και επιτάχυνση της διαδικασίας προκήρυξης νέων θέσεων και εκλογής νέων μελών ΔΕΠ.

Mε την αυτονόμηση του Ιδρύματος και την ουσιαστική συμμετοχή των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στη διοίκησή του θα αρθούν πολλές από τις δυσλειτουργίες που εμφανίζονται. 

Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι η αναβάθμιση των Σπουδών που παρέχονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Για το επόμενο διάστημα ο Σύλλογος θέτει ως προτεραιότητες την προσπάθεια της ελαχιστοποίησης του χρόνου της επικαιροποίησης των συγγραμμάτων καθώς και στην αναβάθμιση όλων των θεματικών ενοτήτων.
Φαινόμενα που βιβλία για να αλλαχθούν χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια ή να ανανεώνονται μόνο κάποιες συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και όχι όλες θα πρέπει να εξαλειφτούν, όπως και να μην ξαναδημιουργηθεί τέτοια αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αποστολή των φετινών βιβλίων.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται…
Για το ΔΣ ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Χρυσάνθου Δημήτριος Δημόπουλος

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

2 Οκτ 2012

Υπόδειγμα Σχεδίου Μαθήματος (Μικτή Μάθηση)


Του καθηγητή Σπύρου Παπαδάκη

1ο Υπόδειγμα:
LAMS Sequence: Υπόδειγμα Σχεδίου Μαθήματος 1 (Μικτή Μάθηση)
By: Spyros Papadakis      License:
| | | |


2ο Υπόδειγμα:
LAMS Sequence: Υπόδειγμα Σχεδίου Μαθήματος 2 (Μικτή Μάθηση)
By: Spyros Papadakis      License:
| | | |


Ανακτήθηκε από:
http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1141796

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...