ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΠ


Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις μεταπτυχιακές εργασίες μου για τις 4 θεματικές ενότητες (Θ.Ε.) ΕΚΕ50, ΕΚΠ65, ΕΚΕ51, ΕΚΠ51 του μεταπτυχιακού προγράμματος "Εκπαίδευση Ενηλίκων" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Εργασίες για τη Θεματική Ενότητα ΕΚΕ50 - Εκπαίδευση Ενηλίκων

1η Γραπτή Εργασία

Εκφώνηση:

ΘΕΜΑ Α

Στο κεφάλαιο 3 του τόμου Α’ (σσ. 99‐108) παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν οι ενήλικες/‐κοι ως εκπαιδευόμενες/‐νοι. Σε ποια από αυτά αναγνωρίζετε δικά σας,
προσωπικά χαρακτηριστικά; Ποια είναι αυτά; (Δώστε ένα ή δύο παραδείγματα). Αναπτύξτε τις σκέψεις σας σε 600‐800 λέξεις.
Δώστε έναν τίτλο για το θέμα αυτό.ΘΕΜΑ Β

α. Αναλογιστείτε τις εκπαιδευτικές εμπειρίες (στην εκπαίδευση ενηλίκων ή στο πανεπιστήμιο)

στις οποίες έχετε εμπλακεί, είτε ως εκπαιδεύτριες/‐τές είτε ως εκπαιδευόμενες/‐νοι. Επιλέξτε
μια πολύ επιτυχημένη εμπειρία / περιστατικό.
β. Καταγράψτε αυτή την εμπειρία / περιστατικό, με 400 – 700 λέξεις, απαντώντας στα εξής:
1) σε ποιο χρόνο και χώρο (πλαίσιο) πραγματοποιήθηκε;
2) ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων και της/του εκπαιδεύτριας/‐τη ή
των εκπαιδευτριών/‐τών;
3) τι ακριβώς συνέβη και σας ικανοποίησε τόσο;
4) Ποια χαρακτηριστικά είχε αυτή η εμπειρία, που δεν τα είχαν πολλές άλλες
εκπαιδευτικές σας εμπειρίες;γ. Με βάση ποιες αρχές ή/και ποια κριτήρια ή/και ποιες θεωρητικές προσεγγίσεις που γνωρίζετε ή/και έχετε υιοθετήσει, απαντήσατε στις ερωτήσεις 3 και 4 του σημείου β; (150‐300 λέξεις).

Δώστε έναν τίτλο για το θέμα αυτό.1η Εργασία Απάντηση:
Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ

Βαθμός: 8 

----------------------------------------------------------------------------------2η Γραπτή Εργασία
Εκφώνηση:

ΘΕΜΑ Α

Σχεδιάστε ένα παιγνίδι ρόλων ή μία μελέτη περίπτωσης για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων σε ελεύθερο θέμα που γνωρίζετε καλά και στο οποίο θα
μπορούσατε να είστε εκπαιδεύτρια/‐της. Ακολουθήστε τις προδιαγραφές τις τεχνικής
αυτής. Αναφέρατε τι θα κάνετε, πότε θα το κάνετε (σε ποια χρονική στιγμή της
συνάντησης) και πώς θα το κάνετε. Ετοιμάστε το υλικό που εσείς κρίνετε απαραίτητο
για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. καρτέλες ρόλων). Πάρτε ελεύθερα αποφάσεις
για λεπτομέρειες του εκπαιδευτικού σεναρίου που επιλέξατε και που δεν
προσδιορίζονται από την εκφώνηση του θέματος. (600‐900 λέξεις)
Δώστε ένα τίτλο στο θέμα αυτό.ΘΕΜΑ Β

α. Πάρτε μια (μαγνητοφωνημένη) συνέντευξη από έναν (μια) εκπαιδευτή (τρια) ενηλίκων. (Συμβουλευτείτε το κείμενο για τη μεθοδολογία λήψης συνέντευξης της κ. Αικ. Κεδράκα που επισυνάπτεται μετά από την παράθεση των θεμάτων των εργασιών)

Ρωτήστε τα εξής:
1. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων ως εκπαιδευομένων;
2. Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιμοποιείτε συχνά; Αιτιολογήστε γιατί τις
χρησιμοποιείτε συχνά.
3. Ας υποθέσουμε ότι συναντάτε πρώτος / η τους εκπαιδευόμενους κατά την εναρκτήρια
ώρα κάποιου προγράμματος. Ποιους στόχους θα θέτατε και πώς θα οργανώνατε
αυτή την ώρα (τι θα κάνατε και γιατί, βήμα – βήμα);
β. Πώς κρίνετε τις απαντήσεις που λάβατε, με βάση όσα έχετε ήδη μελετήσει στο πλαίσιο της
Θ.Ε.; (Γράψτε ένα κείμενο 600‐900 λέξεων και επισυνάψτε την απομαγνητοφωνημένη
συνέντευξη).
Δώστε έναν τίτλο στο θέμα αυτό.
Αν βρίσκετε δυσκολίες, σας συνιστούμε να ανταλλάξετε σκέψεις με άλλους συμφοιτητές σας,
καθώς και να επικοινωνήσετε με τον (την) καθηγητή (τρια) σύμβουλό σας.2η Εργασία Απάντηση:
Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ

Βαθμός: 8 

----------------------------------------------------------------------------------
3η Γραπτή Εργασία
Εκφώνηση:

ΘΕΜΑ Α

Ανακαλέστε από τη μνήμη σας ένα εκπαιδευτικό περιστατικό στο οποίο συμμετείχατε ως εκπαιδεύτρια/‐τής ή ως εκπαιδευόμενη/‐νος και στο οποίο υπήρχε η έννοια της ομάδας, όπως περιγράφεται στο βιβλίο σας (τόμος 3, σ. 30). Μελετήστε τις προϋποθέσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αμοιβαία κατανόηση και τη συνεργασία (τόμος 3, σ. 39). Περιγράψτε το περιστατικό και στη συνέχεια αναφέρατε αν οι προϋποθέσεις αυτές και οι δεξιότητες παρατηρήθηκαν στην ομάδα . (700‐1000 λέξεις).Δώστε έναν τίτλο στο θέμα αυτό.

ΘΕΜΑ Β

Για την ίδια ομάδα του περιστατικού που αξιοποιήσατε στο θέμα Α προσπαθήστε να εντοπίσετε τις φάσεις ανάπτυξής της. Αιτιολογήστε την άποψή σας. Συμβουλευτείτε τη σχετική ενότητα του βιβλίου σας (τόμος Γ΄, ενότητα 4.5, σσ. 142‐145). (500‐800 λέξεις)
Δώστε έναν τίτλο στο θέμα αυτό.3η Εργασία Απάντηση:

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ 

Βαθμός: 7 
---------------------------------------------------------------------4η Γραπτή Εργασία
Εκφώνηση:

ΘΕΜΑ Α

Οργανώστε μια δραστηριότητα αξιοποιώντας την πολυεπίπεδη συναλλαγή των τριών επιπέδων, όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα 9.1 του Γ΄ τόμου (σσ. 279‐290) . Δώστε σύντομη περιγραφή του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται η δραστηριότητα και απαντήσεις στα ερωτήματα της παραγράφου 9.1.3. (σ. 282). (600‐900 λέξεις)
Δώστε έναν τίτλο στο θέμα αυτό.
ΘΕΜΑ Β
1. Δείτε ξανά την (γ) απάντησή σας στο θέμα Β της Εργασίας 1, που είχατε γράψει.
Πώς θα εμπλουτίζατε ή αναθεωρούσατε ή αναδιατυπώνατε τώρα εκείνη την απάντησή
σας έχοντας υπόψη όσα μελετήσατε στο εξής στο πλαίσιο της Θ.Ε.; Δώστε
ιδιαίτερη έμφαση στο να εξηγήσετε με βάση ποιες θεωρητικές προσεγγίσεις
συγκροτείτε τώρα την απάντησή σας στα ερωτήματα: “Τι ακριβώς συνέβη (στο περιστατικό/εμπειρία που είχατε περιγράψει) και σας
ικανοποίησε τόσο;” “Ποια χαρακτηριστικά είχε αυτή η εμπειρία, που δεν τα είχαν πολλές άλλες
εκπαιδευτικές σας εμπειρίες;” Γράψτε ένα κείμενο 200 - 400 λέξεων. Αν βρίσκετε δυσκολίες, σας συνιστούμε να
ανταλλάξετε σκέψεις με άλλους συμφοιτητές σας ή με τον (την) καθηγητή (τρια)
σύμβουλό σας.
2. Όταν διατυπώνουμε απόψεις σε ένα εκπαιδευτικό ζήτημα, το κάνουμε βασιζόμενοι
σε συναφείς θεωρητικές προσεγγίσεις που υιοθετούμε, αλλά και σε φιλοσοφικές, ιδεολογικές και ηθικές αξίες και παραδοχές που έχουμε υιοθετήσει μέσα από τα βιώματά μας. Ήδη προηγουμένως εξηγήσατε με βάση ποιες θεωρητικές προσεγγίσεις σας απαντήσατε στα δύο ερωτήματα. Προσπαθείστε τώρα να απαντήσετε στα εξής: α) Με βάση ποιες φιλοσοφικές, ιδεολογικές και ηθικές αξίες και παραδοχές σας απαντήσατε στα δύο αυτά ερωτήματα; β) Πώς συνδέονται αυτές οι αξίες και παραδοχές σας με τις θεωρητικές προσεγγίσεις που προαναφέρατε; Για το ερώτημα 2 γράψτε 200 - 400 λέξεις.
Δώστε ένα τίτλο στο Β΄ θέμα.4η Εργασία Απάντηση:

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ

Βαθμός: 9

Εργασίες για τη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ65 - Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση


1η Γραπτή Εργασία

Εκφώνηση:
ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: θα πρέπει να έχετε μελετήσει έως τώρα τα πρώτα πέντε κεφάλαια του Α τόμου της ΕΚΠ65.


ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διαβάστε με προσοχή το παρακάτω κείμενο που προέρχεται από ένα αδημοσίευτο κείμενο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 


«Είναι μεγάλο λάθος να δούμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποσπασματικά και ανεξάρτητα από άλλα επιστημονικά πεδία ή επιστημονικούς κλάδους. Όπως ακριβώς η ερμηνεία και η κατανόηση της συμβατικής εκπαίδευσης και των παιδαγωγικών αναφέρονται και συγγενεύουν με μια σειρά από άλλα επιστημονικά πεδία, έτσι και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το ότι είναι ‘εξ αποστάσεως’ δεν την νομιμοποιεί ως κάτι διαφορετικό από τη συμβατική. Εξακολουθεί να είναι βασικό μέρος της εκπαίδευσης και των παιδαγωγικών και περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθορίζουν σε όλες τις φάσεις των εφαρμογών της. Η διαφορά είναι ότι με την έννοια ‘εξ αποστάσεως’ προστίθενται ορισμένα νέα στοιχεία που θα πρέπει να προσδιοριστούν με προσοχή και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις οποιουδήποτε εκπαιδευτικού σχήματος που λειτουργεί από απόσταση».


ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Αφού είστε σίγουροι ότι έχετε κατανοήσει το κείμενο αυτό και από αυτά που έχετε μελετήσει, γράψτε μια εργασία έως 1500 λέξεις. Θα πρέπει να αναπτύξετε και να αναλύσετε αυτό που αναφέρει το δεύτερο μέρος της παραπάνω παραγράφου, δηλαδή: όλα εκείνα τα στοιχεία που η εξ αποστάσεως εκπαίδευση περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης και των παιδαγωγικών, αλλά ταυτόχρονα να συζητήσετε τα νέα στοιχεία που προστίθενται και θα πρέπει να προσδιοριστούν με προσοχή και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις οποιουδήποτε εκπαιδευτικού σχήματος που λειτουργεί από απόσταση. Με άλλα λόγια: συζητήστε την παραπάνω παράγραφο. 


ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

Να έχετε κατά νου ότι θα αξιολογηθείτε ως προς την ικανότητά σας να συντάξετε σύνθετο γραπτό λόγο, να αξιοποιήσετε πηγές από τα βιβλία και τα παράλληλα κείμενα της ΕΚΠ65, αλλά και πρόσθετη βιβλιογραφία (πρακτικά συνεδρίων, επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, διαδίκτυο κ.α.), η οποία πριμοδοτείται στην αξιολόγηση. Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες περί γραπτών εργασιών διότι αυτές στην ουσία αποτελούν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης. 

Η ικανότητα κριτικής τεκμηριωμένης σκέψης με επιχειρήματα επίσης πριμοδοτείται. Η ΘΕ ΕΚΠ65 δεν απαιτεί αναπαραγωγή των κειμένων, αλλά με τη βοήθεια των κειμένων να συνθέσετε και να επιχειρηματολογήσετε το δικό σας ακαδημαϊκό και επιστημονικό λόγο. Προσπαθήστε να αποφύγετε όσο είναι δυνατό τον περιγραφικό – απλοϊκό λόγο. Να γράφετε απλά, αλλά όχι απλοϊκά. 
Δεν θα πρέπει να ξεφύγετε από τις 1.500 λέξεις. Επίσης, οι βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές θα πρέπει να ακολουθούν το σύστημα ΑΡΑ. 1η Εργασία Απάντηση:

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώΒαθμός: 9

---------------------------------------------------------------------------------2η Γραπτή Εργασία
Εκφώνηση:

Μέχρι τώρα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης της ΕΚΠ65, θα πρέπει να έχετε μελετήσει τον πρώτο τόμο και τα δύο πρώτα κεφάλαια από τον δεύτερο τόμο της ΕΚΠ65.

Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.2 του πρώτου τόμου της ΕΚΠ65, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη βιβλιογραφία που μπορείτε να βρείτε (προαιρετικά) και γράψτε ένα κείμενο 600 περίπου λέξεων για τις ομοιότητες και διαφορές του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Ενωμένου Βασιλείου (OU/UK) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 
Έχοντας εντοπίσει τις ομοιότητες και διαφορές των δύο πανεπιστημίων, επικεντρωθείτε στις διαφορές τους. Υποθέστε ότι σας ζητείται να πραγματοποιήσετε μια εμπειρική έρευνα για να αξιολογήσετε το κατά πόσο οι διαφορές των δύο πανεπιστημίων από μόνες τους προάγουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Σχεδιάστε μια ολοκληρωμένη πρόταση αξιολόγησης (χωρίς ασφαλώς να την εκπονήσετε), στην οποία θα παρουσιάσετε: 
α) το αντικείμενο και το σκοπό της αξιολόγησης 
β) τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις της εργασίας 
γ) το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας σας 
δ) τους άξονες και τα κριτήρια της συγκεκριμένης αξιολόγησης, και 
ε) το πώς θα πραγματοποιήσετε την αξιολόγηση (το μεθοδολογικό πλαίσιό της)
Φροντίστε η πρότασή σας να μη ξεπεράσει τις 1.000 λέξεις. 
Σύνολο εργασίας: 1.600 λέξεις περίπου 2η Εργασία Απάντηση:

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώΒαθμός: 9,3

-----------------------------------------------------------------------------------3η Γραπτή Εργασία 

Εκφώνηση:

Η τρίτη εργασία αφορούσε στην αξιολόγηση μίας εργασίας φοιτητή.
Το αρχείο με την εκφώνηση της εργασίας είναι αυτό: Εκφώνηση
Τα αρχεία που συγκροτούν την απάντηση είναι αυτά:Σημ: Στην απάντηση περιλαμβάνονται άλλα δύο αρχεία τα οποία αφορούν στις προδιαγραφές του συστήματος APA και στον τρόπο σύνταξης γραπτών εργασιών, τα οποία είναι διαθέσιμα στην κεντρική σελίδα του blog

Βαθμός: 8,6

-------------------------------------------------------------------4η Γραπτή Εργασία
Εκφώνηση:

Στο δικτυακό τόπο του «Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» / ΕΔΑΕ ( http://www.openedu.gr) θα βρείτε δημοσιευμένα τα Πρακτικά του 5oυ Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 

1) Εντοπίσετε μία εισήγηση, η οποία σας ενδιαφέρει.
2) Μετατρέψετε κείμενο έκτασης 2-3 σελίδων από αυτήν την εισήγηση σε υλικό κατάλληλο για τα διδακτικά εγχειρίδια φοιτητών που σπουδάζουν εξ αποστάσεως. 
3) Γράψετε 3 δραστηριότητες ή / και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης για τους φοιτητές καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις τους. Σημειώσεις

1) Οι 2-3 σελίδες που θα μετατρέψετε σε κείμενο κατάλληλο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα αφορούν μόνο την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της εισήγησης που επιλέξατε. 2) Το διδακτικό υλικό που θα δημιουργήσετε μαζί με τις δραστηριότητες ή / και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και τις απαντήσεις τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις έξι σελίδες3) Στην εργασία σας δεν θα γράψετε εισαγωγή, συμπεράσματα και βιβλιογραφία.4η Εργασία Απάντηση:

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ

Αφορά στην παρουσίαση της κας. Χουλιάρα με θέμα
«Η Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οργανισμών και ιδρυμάτων, η συστημική θεωρία και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» Βαθμός: 9,3

Εργασίες για τη Θεματική Ενότητα ΕΚΕ51 - Σχεδίαση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
1η Γραπτή Εργασία 

Εκφώνηση:
 ΕΡΩΤΗΜΑ A.

Προσδιορίστε τα τρία σημαντικότερα, κατά την άποψή σας, γεγονότα / εξελίξεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα από το 1950 έως και σήμερα, τεκμηριώνοντας τις επιλογές σας. (περίπου 1.000 λέξεις)
ΕΡΩΤΗΜΑ Β.
Προσδιορίστε και τεκμηριώστε τις επιδράσεις της Κοινοτικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (περίπου 1.000 λέξεις)ΟΔΗΓΙΕΣ
Και στα δύο ερωτήματα οι αναφορές στα γεγονότα / εξελίξεις / επιδράσεις θα πρέπει
να είναι σχετικά σύντομες και να μην αποτελούν επαναλήψεις των όσων αναφέρονται στον Α’ τόμο του εκπαιδευτικού υλικού. Η έμφαση δίνεται στο να τεκμηριωθούν και αιτιολογηθούν οι επιλογές που γίνονται από τους/ις φοιτητές/τριες, με αναφορές στην ιστορική διαδρομή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες
/ επιδράσεις και στις εκπονούμενες και εφαρμοζόμενες πολιτικές.1η Εργασία Απάντηση:

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ

Βαθμός: 6
----------------------------------------------------------------------------------

2η Γραπτή Εργασία
Εκφώνηση:
Ανατρέξτε στη μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1 του Β’ τόμου και αφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (σσ. 44-46). Στη συνέχεια υποθέστε ότι σχεδιάζετε ένα παρόμοιο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας το οποίο απευθύνεται στους εκπαιδευτές ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.
ΕΡΩΤΗΜΑ Α. Ποια στοιχεία του πληθυσμού – στόχου θεωρείτε ότι θα πρέπει να αναλυθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση και ποιες ερευνητικές μεθόδους/τεχνικές θα χρησιμοποιούσατε στη διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτών αναγκών; (έως 800 λέξεις).
ΕΡΩΤΗΜΑ Β. Ποιο μοντέλο οργάνωσης και υλοποίησης προτείνετε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα; (περίπου 800 λέξεις)
ΕΡΩΤΗΜΑ Γ. Ποιες διδακτικές ενότητες προτείνετε για το παραπάνω πρόγραμμα (περίπου 500 λέξεις)
Οδηγίες
Το πρώτο ερώτημα αφορά στο σχεδιασμό της διαδικασίας διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών. Ο ακριβής καθορισμός του πληθυσμού – στόχου, τα στοιχεία και δεδομένα του πληθυσμού που επιδιώκεται να αναλυθούν και οι μέθοδοι/τεχνικές για την ανάλυση των δεδομένων αυτών, αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την κάλυψη των επιμέρους διαστάσεων του ερωτήματος.
Στο δεύτερο ερώτημα θα πρέπει να αναλυθούν τα δομικά στοιχεία του προγράμματος (τρόπος υλοποίησης, διάρκεια σε διδακτικές ώρες, τύπος εκπαιδευτικού υλικού), σε αντιστοιχία με όσα παρατίθενται στο εκπαιδευτικό υλικό για το Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.
Στο τρίτο ερώτημα προσδιορίζεται το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος και οι φοιτήτριες/ες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε τρόπο θεωρούν κατάλληλο για την απάντηση του ερωτήματος, λ.χ. μπορεί η απάντηση να δοθεί με τη μορφή του πίνακα της σελ. 37 του Β’ τόμου, εννοείται με την απαιτούμενη τεκμηρίωση των επιλογών που γίνονται -  ή με και με όποιον άλλον τρόπο διευκολύνει την πλήρη απάντηση του ερωτήματος.
Όπως σε όλες τις εργασίες, βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση των απαντήσεων συνιστά η τεκμηρίωση των επιλογών που προτείνονται, καθώς επίσης και η βιβλιογραφική στήριξή τους.

2η Εργασία Απάντηση:
Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ
Βαθμός: 10

----------------------------------------------------------------------------------

3η Γραπτή Εργασία 

Εκφώνηση:

Για την περίπτωση ενός Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και ενός Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) επεξεργαστείτε τα ακόλουθα ερωτήματα:
ΕΡΩΤΗΜΑ Α. Ποιο υπόδειγμα διοίκησης προτείνετε για καθέναν από τους δύο τύπους οργανισμών;  (έως 800 λέξεις).
ΕΡΩΤΗΜΑ Β. Επιλέξτε μια θέση εργασίας για καθέναν από τους δύο τύπους οργανισμών και περιγράψτε διεξοδικά την ανάλυση εργασίας για τις θέσεις αυτές. (περίπου 800 λέξεις)
ΕΡΩΤΗΜΑ Γ. Περιγράψτε τα προσόντα (τυπικά και ουσιαστικά) των εκπαιδευτών για τους δύο τύπους οργανισμών. Πού θεωρείτε ότι διαφοροποιούνται και γιατί; (περίπου 500 λέξεις)
Οδηγίες
Πέραν των όσων αναφέρονται στο εκπαιδευτικό υλικό για τους δύο τύπους οργανισμών (ΚΕΚ και ΚΕΕ), προτείνεται να αξιοποιηθούν από τους/ις φοιτητές/τριες και τα όσα αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (www.ekepis.gr) και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (www.gsae.edu.gr). Επίσης, πέραν του Γ’ τόμου θα πρέπει να αξιοποιηθεί και ο τόμος των Everard-Morris για την πληρέστερη τεκμηρίωση των απαντήσεων στα ερωτήματα. Όπως σε όλες τις εργασίες, βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση των απαντήσεων συνιστά η τεκμηρίωση των επιλογών που προτείνονται, καθώς επίσης και η βιβλιογραφική στήριξή τους. 
3η Εργασία Απάντηση:

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ
Βαθμός: 10
------------------------------------------------------------------------------------

4η Γραπτή Εργασία

Εκφώνηση:
Ανατρέξετε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης που είχατε προτείνει στην 2η γραπτή εργασία και περιγράψτε συνοπτικά τα κύρια στοιχεία του (στόχοι, περιεχόμενο, πληθυσμός, μέθοδος).  Στη συνέχεια απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

1.      Ποιον τύπο και πιο μοντέλο αξιολόγησης θα επιλέγατε για την αξιολόγηση του προγράμματος; Τεκμηριώστε τις επιλογές σας.

2.      Περιγράψτε τις σημαντικότερες δυσκολίες που αναμένετε να αντιμετωπίσετε κατά το στάδιο του σχεδιασμού της αξιολόγησης που επιλέξατε. Αναπτύξτε συνοπτικά τις απόψεις σας.

3.      Παρουσιάστε σε συντομία τα βασικά αντικείμενα της αξιολόγησης του προγράμματος. Ακολούθως για ένα αντικείμενο προσδιορίστε δύο άξονες και ακολούθως σχεδιάστε δύο δείκτες για κάθε άξονα  (που προσδιορίσατε).

Συνολικά η εργασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1500 – 2000 λέξεων.

Οδηγίες
Αρχικά θα πρέπει να αναφερθείτε συνοπτικά (1-2 παράγραφοι) στο πρόγραμμα που είχατε επιλέξει στη 2η εργασία. Σε περίπτωση που δεν έχετε εκπονήσει την 2η εργασία θα πρέπει απλώς να περιγράψετε ένα παρόμοιο πρόγραμμα (το ίδιο ισχύει και αν επιθυμείτε να αναφερθείτε σε ένα διαφορετικό ή βελτιωμένο πρόγραμμα σε σχέση με εκείνο που είχατε προτείνει στην 2η εργασία).
Ακολούθως προσπαθήστε να απαντήσετε σε τρία βασικά θέματα.
1.        Το πρώτο απαιτεί τη μελέτη και κατανόηση των βασικών τύπων και  μοντέλων αξιολόγησης. Ο κάθε τύπος και το κάθε μοντέλο παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και είναι πιο κατάλληλο και πιο αποτελεσματικό κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια σας ζητείτε, με βάση τα χαρακτηριστικά του προγράμματος που έχετε παρουσιάσει, να επιλέξετε το πιο κατάλληλο τύπο και μοντέλο αξιολόγησης. Όπως κάθε φορά αυτές οι επιλογές σας πρέπει να είναι τεκμηριωμένες.
2.        Το δεύτερο απαιτεί από εσάς τη μελέτη και τη γνώση γύρω από τα στάδια της αξιολόγησης. Όπως θα διαπιστώσετε (από τη μελέτη της ενότητας αυτής) κατά το στάδιο του σχεδιασμού λαμβάνουν χώρα (ή τουλάχιστον πρέπει να λαμβάνουν χώρα) συγκεκριμένες ενέργειες. Τι δυσκολίες και τι προβλήματα παρουσιάζονται στη φάση αυτή, σε σχέση πάντα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα; (παρουσίαση και σχολιασμός).
3.        Το τρίτο θέμα απαιτεί τη μελέτη και αποσαφήνιση των εννοιών του αντικειμένου, του άξονα και του δείκτη, σε σχέση με την αξιολόγηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης  ενηλίκων. Η εργασία σας ζητά να προσδιορίσετε τα βασικά αντικείμενα της αξιολόγησης του προγράμματος. Σας ζητά με άλλα λόγια να προσδιορίσετε τα βασικά πεδία της αξιολόγησης (τι θα αξιολογηθεί). Ακολούθως σας  ζητά σε ένα από τα αντικείμενα που παρουσιάσατε, να προσδιορίσετε δύο άξονες και για καθένα από αυτούς να σχεδιάσετε δύο δείκτες.

Όπως σε όλες τις εργασίες, βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση των απαντήσεων συνιστά η τεκμηρίωση των επιλογών που προτείνονται, καθώς επίσης και η βιβλιογραφική στήριξή τους.

4η Εργασία Απάντηση:
Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ
Βαθμός: 10Εργασίες για τη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ51 - Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη

1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ:Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και
Κριτική Ανάγνωση Εμπειρικών Μελετών

Στο πλαίσιο εκπόνησης ενός ερευνητικού σχεδίου σας ζητείται να ερευνήσετε μία διάσταση του πεδίου: Αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση”. Καλείστε λοιπόν να επιχειρήσετε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αυτής της συγκεκριμένης διάστασης του πεδίου, ώστε να εντοπίσετε ικανό αριθμό εμπειρικών ερευνών, με στόχο την κριτική ανάγνωση καισύνθεσή τους.

Συγκεκριμένα καλείστε:
-          Να αποφασίσετε για τη συγκεκριμένη διάσταση του πεδίου «Αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση» που σας ενδιαφέρει να ερευνήσετε.
-          Να εντοπίσετε 5 έως 7 βιβλιογραφικές αναφορές (άρθρα, κεφάλαια σε βιβλία, κ.ά.) οι οποίες θα αναφέρονται σε εμπειρικές έρευνες για τη συγκεκριμένη διάσταση του πεδίου “Αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση” που σας ενδιαφέρει να ερευνήσετε.
-          Να μελετήσετε τις παραπάνω βιβλιογραφικές αναφορές και να συντάξετε ένα κείμενο στο οποίο θα παρουσιάζετε με συστηματικό και τεκμηριωμένο τρόπο τα εξής:
1.      τη διάσταση του πεδίου Αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση” που σας ενδιαφέρει να ερευνήσετε
2.      την τεκμηρίωσή του (γιατί δηλαδή η επιλεγείσα διάσταση εντάσσεται στο πεδίο Αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση”)
3.      μια σύνθεση των εμπειρικών ερευνών που θα εστιάζεται στα ακόλουθα επιμέρους ζητήματα:
-          το θεωρητικό προβληματισμό που θεμελιώνει τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις των ερευνών,
-          τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις των εμπειρικών ερευνών,
-          το είδος των ερευνητικών τεκμηρίων - δεδομένων που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς για να υποστηρίξουν την επιχειρηματολογία τους,
-          τη μεθοδολογική προσέγγιση που έχει χρησιμοποιηθεί σε κάθε εμπειρική έρευνα και
-          τα σημαντικότερα ευρήματα των εμπειρικών ερευνών.
4.     μια κριτική αποτίμηση της παραπάνω σύνθεσης, προκειμένου να διατυπώσετε, με τεκμηριωμένο τρόπο, ενδιαφέροντα και νέα ζητήματα που προκύπτουν για περαιτέρω διερεύνηση.

Διευκρινίσεις:
-      Είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη σας ότι η 1η, 2η, 3η και 4η εργασία συνδέονται στενά μεταξύ τους και έχουν μια συνέχεια.
-      Έκταση εργασίας: 2.300 έως 3.000 λέξεις.
-      Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της γραπτής εργασίας από ΣΕΠ: 19 Νοεμβρίου 2010.
-      Είναι απαραίτητο να καταθέσετε μαζί με την 1η γραπτή εργασία σας και αντίγραφα των εμπειρικών ερευνών που θα έχετε μελετήσει στο πλαίσιο εκπόνησης της εργασίας σας (5 έως 7 άρθρα, κεφάλαια σε βιβλία, κ.ά.).
-      Είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη σας τις Οδηγίες Εκπόνησης Γραπτών Εργασιών. Το σχετικό υλικό έχει αναρτηθεί στο portal του ΕΑΠ (class.eap.gr/ekp51àΕνότητα Εκπαίδευση à Χρήσιμο Υλικό à Guide_for _Writing_Project.pdf).
-      Κριτήρια που θα επηρεάσουν σημαντικά την αξιολόγηση της εργασίας είναι, μεταξύ άλλων, η σχετικότητα, η ποιότητα και ο τρόπος αξιοποίησης των εμπειρικών ερευνών.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να δείτε την απάντηση στην πρώτη εργασία πατήστε εδώ
Βαθμός: 6


2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ:


2η Γραπτή Εργασία
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και
Διατύπωση Ερευνητικού Προβλήματος

Στη δεύτερη εργασία καλείστε –μετά τη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση της διάστασης του πεδίου «Αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση» που επιλέξατε στην πρώτη εργασία σας– να προσδιορίσετε και να τεκμηριώσετε το στόχο και τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις εργασίας μιας έρευνας συναφούς με τη συγκεκριμένη διάσταση.Συγκεκριμένα καλείστε:
(α) Να ολοκληρώσετε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της προτεινόμενης διάστασης του πεδίου «Αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση» εμπλουτίζοντας τις βιβλιογραφικές αναφορές σας.
(β) Να διατυπώσετε και να τεκμηριώσετε το στόχο της προτεινόμενης έρευνας.
(γ) Να διατυπώσετε και να τεκμηριώσετε τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις εργασίας της προτεινόμενης έρευνας

Διευκρινίσεις:
-          Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι απαραίτητο να αξιοποιήσετε (α) τις παρατηρήσεις-σχόλια που λάβατε στην 1η εργασία και (β) το περιεχόμενο των ενοτήτων του Εγχειριδίου Μελέτης.
-          Βασισμένοι/-ες στην επιλογή που έχετε ήδη κάνει (1η εργασία) για τη διάσταση του πεδίου μελέτης, αλλά και στην ανατροφοδότηση του-ης διδάσκοντος-ουσας, ενδεχομένως χρειάζεται είτε να βελτιωθεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση που επιχειρήσατε είτε να προβείτε στην αναζήτηση νέων καταλληλότερων βιβλιογραφικών αναφορών (εμπειρικών μελετών).
-          Θα χρειαστεί να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην κριτική ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας καθώς είναι απαραίτητη στη θεμελίωση και τη δικαιολόγηση του ερευνητικού στόχου και των ερευνητικών ερωτημάτων ή των υποθέσεων εργασίας της προτεινόμενης έρευνας.
-          Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας ότι η 2η, η 3η και η 4η εργασία είναι αλληλένδετες και έχουν μια συνέχεια. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα βήματα ώστε να υπάρχει θεματολογική και μεθοδολογική συνέπεια και συνέχεια.
-          Είναι απαραίτητο να εξετασθούν οι δυνατότητες υλοποίησης της προτεινόμενης έρευνας, στοιχείο το οποίο οφείλετε να λάβετε υπόψη σας στη διατύπωση του στόχου και των ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων εργασίας της προτεινόμενης έρευνας.
-          Έκταση εργασίας: 2.800 έως 3.000 λέξεις.
-          Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της γραπτής εργασίας: 21 Ιανουαρίου 2011.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να δείτε την απάντηση στη 2η εργασία κάντε κλικ εδώ
Βαθμός: 7

3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ:


«Σχεδιασμός εκπαιδευτικής έρευνας πάνω σε συγκεκριμένο θέμα»
Στην 3η εργασία καλείστε να σχεδιάσετε περαιτέρω την ερευνητική διαδικασία (σχέδιο έρευνας), για το θέμα που προσδιορίσατε στη 2η εργασία και για το οποίο θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε την πιλοτική σας έρευνα στο πλαίσιο της 4ης εργασίας.

Συγκεκριμένακαλείστε:
 • Να βελτιώσετε και να επαναδιατυπώσετε, όπου χρειάζεται, το στόχο, τα ερωτήματα ή τις υποθέσεις της έρευνάς σας και το περιεχόμενο των κεντρικών εννοιών τους. Στις βελτιώσειςτροποποιήσεις ή αλλαγές που τυχόν πραγματοποιήσετε είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα σχόλια του/της καθηγητή/τριας-συμβούλου ΣΕΠ για τη 2ηεργασία σας.
 • Να αναπτύξετε το μεθοδολογικό πλαίσιο της πιλοτικής σας έρευνας. Ειδικότερα καλείστε:
 • Να συγκροτήσετε το μεθοδολογικό πλαίσιο για τη συλλογή των δεδομένων και να διατυπώστε επιχειρήματα σχετικά με την καταλληλότητα της μεθόδου που επιλέξατε.
 • Να περιγράψετε την ερευνητική διαδικασία για τη συλλογή των δεδομένων.
 • Να αναπτύξετε το/τα εργαλείο/α συλλογής δεδομένων (όπως για παράδειγμα άξονες και ερωτήσεις συνέντευξης, ερωτηματολόγιο, κλείδες παρατήρησης).
 • Να προτείνετε και να περιγράψετε το δείγμα της έρευνάς σας όπως επίσης και τη διαδικασία επιλογής του.
 • Να συζητήσετε το σχέδιο έρευνας που προτείνατε, κάτω από το πρίσμα της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας (ποιες ερευνητικές σας ενέργειες εξασφαλίζουν, δηλαδή, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα όλων των διαδικασιών και μεθόδων αναφορικά με την έρευνα που σχεδιάσατε).
Διευκρινιστικά σχόλια για την
Εργασία ΙΙΙ
 • Όπως έχουμε ήδη τονίσει, η 2η, 3η και 4η εργασία συνδέονται στενά μεταξύ τους και έχουν μια συνέχεια. Είναι απαραίτητολοιπόννα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα βήματαώστε να υπάρχει θεματολογική και μεθοδολογική συνέπεια.
Συνεπώςκατά την εκπόνηση της 3ης εργασίαςείναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη σας:
 • τα ζητήματα που αναπτύξατε στη 2η εργασία (διάστασηστόχοςερευνητικά ερωτήματα ή ερευνητικές υποθέσειςκαι τα σχόλια του/της καθηγητή/τριας-συμβούλου ΣΕΠ γι’ αυτήν την εργασία σας,
 • τις πιθανές πρακτικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε κατά τη διεξαγωγή της πιλοτικής έρευναςη οποία απαιτείται στην 4η εργασία σας.
 • Χρειάζεται να γνωρίζετε από τώρα ότι για όσους/ες φοιτητές/τριες αποφασίσουν να ακολουθήσουν μεθοδολογία που ανήκει στην ποσοτική προσέγγιση θα πρέπει οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν, να προέρχονται από τουλάχιστον 30 άτομα.
‘Οσοι/ες πρόκειται να ακολουθήσουν μεθοδολογία που ανήκει στην ποιοτική προσέγγιση, οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα προέρχονται από 8 άτομα τουλάχιστον (συνεντεύξεις διάρκειας τουλάχιστον 30-45 λεπτών).
Η συγκεκριμένη απόφαση, βέβαια, αναφέρεται στη διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 4ης εργασίας αλλά θα πρέπει να το λάβετε υπόψη κατά τον προτεινόμενο σχεδιασμό και τη συγγραφή της 3ης εργασίας σας.
 • Δεν επιτρέπεται η μερική ή ολική χρήση εργαλείων από άλλες δημοσιευμένες έρευνες χωρίς τη σαφή αναφορά σε αυτές τις έρευνες.
 • Έκταση εργασίας: 2.500 έως 3.000 λέξεις.
 • Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής γραπτής εργασίας από ΣΕΠ: Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να δείτε την απάντηση στην 3η εργασία, κάντε κλικ εδώ
Βαθμός: 8


4η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ:

Eργασία ΙV:
«Διεξαγωγή και αποτύπωση πιλοτικής έρευνας»


Στην 4η εργασία καλείστε:
Ø  Να υλοποιήσετε το ερευνητικό σχέδιο που εκπονήσατε στην 3η εργασία αφού προηγουμένως βελτιώσετε και τροποποιήσετε, όπου χρειάζεται, το μεθοδολογικό πλαίσιο για τη συλλογή των δεδομένων σας. Στις βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή αλλαγές που τυχόν πραγματοποιήσετε είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη τα σχόλια του/της καθηγητή/τριας-συμβούλου ΣΕΠ για την 3η εργασία σας.

Ø  Να αποτυπώσετε την πιλοτική έρευνα στα πρότυπα ενός δημοσιεύσιμου άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό. Ως εκ τούτου η εργασία σας αναμένεται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ενότητες:
·         Τίτλος έρευνας.
·         Περίληψη (να μην υπερβαίνει τις 150 λέξεις).
·         Εισαγωγή:
-          Διατύπωση ερευνητικού στόχου.
-          Βιβλιογραφική επισκόπηση και θεωρητικός προβληματισμός (ανάπτυξη/παρουσίαση βιβλιογραφικής επισκόπησης και θεωρητικού προβληματισμού που στηρίζουν και δικαιολογούν τον ερευνητικό στόχο).
-          Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων εργασίας.
-          Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, λειτουργικοί ορισμοί.
·         Μέθοδος:
 (α) Μέθοδος συλλογής δεδομένων
-          Ερευνητική διαδικασία (αναλυτική παρουσίαση).
-          Συμμετέχοντες (δείγμα, διαδικασία συγκρότησης).
-          Εργαλείο/α συλλογής δεδομένων.
 (β) Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων
·         Αποτελέσματα ανάλυσης δεδομένων (παρουσίαση των ευρημάτων της αναλυτικής διαδικασίας που εφαρμόστηκε και συνάδει με το στόχο, τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις εργασίας).
·         Συζήτηση (σχολιασμός των σημαντικότερων ζητημάτων και ευρημάτων που προέκυψαν από την πιλοτική έρευνα σε συνδυασμό με: α) τον ερευνητικό σχεδιασμό και το μεθοδολογικό πλαίσιο & β) τα πορίσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ή/και το θεωρητικό προβληματισμό που έχουν αναπτυχθεί στο εισαγωγικό μέρος).

*        Η έκταση της 4ης εργασίας σας θα είναι 4.000 έως 4.500 λέξεις. Τα παραρτήματα και η βιβλιογραφία δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αριθμού λέξεων της εργασίας σας.
*        Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 4ης εργασίας σας στην πλατφόρμα είναι η 29 Απριλίου 2011.

 Διευκρινιστικά σχόλια για την
Εργασία ΙV
·      Στις ενότητες που αφορούν στην ανάπτυξη/παρουσίαση της βιβλιογραφικής επισκόπησης και θεωρητικού προβληματισμού που στηρίζουν και δικαιολογούν τον ερευνητικό στόχο, να αξιοποιήσετε στοιχεία της 1ης και 2ης εργασίας σας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη σας τα σχόλια- διορθώσεις του/της καθηγητή/τριας-συμβούλου ΣΕΠ γι’ αυτές τις εργασίες.
·      Στην περίπτωση διεξαγωγής «ποσοτικής έρευνας», δεν προτείνεται η μαθηματική επίλυση προκειμένου να εξαχθεί κάποιο αποτέλεσμα, αλλά μόνο το αποτέλεσμα της ανάλυσης (π.χ. στατιστικοί δείκτες, επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας, βαθμοί ελευθερίας).
Στην περίπτωση διεξαγωγής «ποιοτικής έρευνας», όπως για παράδειγμα ημιδομημένη ή ανοικτού τύπου συνέντευξη ή παρατήρηση, να παρουσιάζονται στο κείμενο σύντομα αποσπάσματα ικανά να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς του ερευνητή ή/και να αναδείξουν τις θεματολογικές κατηγορίες στις οποίες κατέληξε. Ανάλογα, στο πλαίσιο της ανάλυσης του περιεχομένου των απαντήσεων σε ανοικτές ερωτήσεις ερωτηματολογίου, να παρατίθενται στο κείμενο αυτούσιες ενδεικτικές απαντήσεις των υποκειμένων/συμμετεχόντων στην έρευνα, οι οποίες να είναι σε θέση να επικυρώσουν τις προτεινόμενες από τον ερευνητή κατηγορίες.
·      Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων που συλλέξατε, να συνάδει με το στόχο, να δίνει απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και να εξετάζει μία προς μία τις υποθέσεις εργασίας.
·      Στο τέλος της εργασίας (σε θέση Παραρτημάτων) ζητείται, ανάλογα με την περίσταση:
-       Το εργαλείο με το οποίο συλλέξατε/καταγράψατε τα στοιχεία προς ανάλυση (όπως ερωτηματολόγιο, κλείδα παρατήρησης, άξονες και ερωτήσεις συνέντευξης).
-       Το φύλλο εργασίας στο οποίο καταγράφηκαν τα δεδομένα προκειμένου να αναλυθούν.
·      Απαιτείται να κατατεθούν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν (συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, συμπληρωμένες κλείδες παρατήρησης).
·      Οι σελίδες των Παραρτημάτων είναι απαραίτητο να είναι αριθμημένες (η επισήμανση αυτή γίνεται γιατί αρκετοί/ές από τους/τις φοιτητές/τριες αριθμούν μόνο τις σελίδες του κυρίως κειμένου της εργασίας).
·      Όλοι οι πίνακες, τα διαγράμματα και τα σχήματα είναι απαραίτητο (α) να είναι αριθμημένα και (β) να συνοδεύονται από την κατάλληλη λεζάντα που θα επιτρέπει στον αναγνώστη να τα ‘διαβάσει’.
·      Στο κείμενο της εργασίας σας είναι απαραίτητο όποτε αναφέρεστε σε στοιχεία από πίνακες, διαγράμματα ή σχήματα, να αναφέρετε με σαφήνεια από ποιον πίνακα, διάγραμμα ή σχήμα αντλείτε ή σχολιάζετε στοιχεία, καθώς επίσης και τη σελίδα του Παραρτήματος όπου παρουσιάζεται αυτός ο πίνακας, το διάγραμμα ή το σχήμα (π.χ. βλ. Παράρτημα Α, Πίνακας 1, σελ. 15).
Προκειμένου να βοηθηθείτε στη συγγραφή της 4ης εργασίας, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να μελετήσετε, για άλλη μια φορά, ερευνητικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά.

Για να δείτε την απάντηση στην 4η εργασία πατήστε εδώ 


Βαθμός: 8


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...