ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του ιστολογίου της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" είναι αποτελέσει μία εξειδικευμένη πηγή πληροφόρησης για την εκπαίδευση ενηλίκων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.  Για την εκπαίδευση ενηλίκων υπάρχουν χιλιάδες ηλεκτρονικές καταχωρήσεις σε πλήθος ιστοσελίδων και blog, που ανήκουν είτε σε ιδιώτες είτε σε διάφορους φορείς (ενώσεις, συλλόγους, ακαδημαϊκά ιδρύματα κ.λπ.).  Ωστόσο, διαπιστώθηκε  κανένα από αυτά τα blog δεν ασχολείται αποκλειστικά με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Φιλοδοξία του συγκεκριμένου ιστολογίου είναι να αποτελέσει το πρώτο εξειδικευμένο ιστολόγιο για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα.

Όπως είναι γνωστό οι τέσσερις πτυχές της επιστήμης είναι:
1. Παραγωγή επιστημονικής γνώσης
2. Δοκιμασία της γνώσης που παράγεται 
3. Αμφισβήτηση της επιστημονικής γνώσης
4. Διάχυση της επιστημονικής γνώσης

Η "Εκπαίδευση Ενηλίκων" πρωταρχικά στοχεύει στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης. Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό, το ιστολόγιο αναδημοσιεύει επιστημονικά άρθρα, εργασίες, εισηγήσεις σε συνέδρια και γενικά οποιαδήποτε πληροφορία θεωρηθεί ότι θα συμβάλει στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης για την εκπαίδευση ενηλίκων, αναφέροντας πάντα την πρωταρχική πηγή πληροφόρησης.

Ωστόσο, είναι σκόπιμο να επισημανθεί, ότι στόχος του ιστολογίου είναι και η παραγωγή νέας γνώσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση δημοσιεύονται πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες και έρευνες τόσο του διαχειριστή του ιστολογίου, όσο και οποιουδήποτε φίλου αναγνώστη το επιθυμεί.  Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το ιστολόγιο της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" παρουσιάζει επισκεψιμότητα της τάξης των 25.000 αναγνωστών το μήνα (σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Google), γεγονός που  καθιστά το ιστολόγιο σημείο αναφοράς για το συγκεκριμένο χώρο. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι η "Εκπαίδευση Ενηλίκων" αποτελεί βιβλιογραφική αναφορά σε πλήθος δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών. Επιπλέον, αποτελεί ένα από τα πρώτα αποτελέσματα στη μηχανή αναζήτησης Google με λέξεις κλειδιά "Εκπαίδευση Ενηλίκων".

Η δοκιμασία και η αμφισβήτηση της επιστημονικής γνώσης βρίσκονται ως επί το πλείστον στα χέρια των αναγνωστών/επισκεπτών του συγκεκριμένου ιστολογίου. Εσείς που επισκέπτεστε την "Εκπαίδευση Ενηλίκων" μπορείτε μέσω του κριτικού σχολιασμού να δοκιμάσετε ή να αμφισβητήσετε την επιστημονική γνώση που παράγεται στο θεματικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και η οποία δημοσιεύεται με σχετικές αναρτήσεις στο ιστολόγιο.

Στο ιστολόγιο της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" θα βρείτε μεταξύ άλλων την ενότητα "Εκπαιδευτικό Υλικό" και την ενότητα "Ψηφιακή Τάξη", που έχουν ως στόχο να αποτελέσουν χρήσιμα βοηθήματα για τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Στις ενότητες αυτές υπάρχει αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό του διαχειριστή του ιστολογίου, αλλά και υλικό από άλλες πηγές, σχετικό πάντα με την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Τέλος, αναφέρεται ότι ένα ιστολόγιο δεν παύει να διατηρεί τον προσωπικό χαρακτήρα του, ασχέτως του θέματος που πραγματεύεται. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα ήταν ιστολόγιο. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται να αναρτώνται περιοδικά και προσωπικές απόψεις ή σχόλια του διαχειριστή για την επικαιρότητα. Δεν αποκλείεται επίσης και η ανάρτηση θεμάτων σχετικών περισσότερο με την πληροφορική και τη σχολική εκπαίδευση, καθώς ο διαχειριστής του ιστολογίου δεν παύει να είναι και καθηγητής πληροφορικής.

Ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και λογοκλοπής αναφέρονται στην αρχική σελίδα του ιστολογίου και παρακαλείσθε να ενημερωθείτε ανάλογα.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...