ΟΔΗΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - eBookΜε ιδιαίτερη χαρά διαθέτω σήμερα με τη μορφή δωρεάν eBook το νέο μου βιβλίο μου με τίτλο "Οδηγός Επιτυχίας για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων".

Στόχος του βιβλίου είναι να κατευθύνει τον υποψήφιο εκπαιδευτή ενηλίκων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συστήματος πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.
Ο οδηγός αυτός δεν αποτελεί άλλο ένα θεωρητικό εγχειρίδιο για τον υποψήφιο εκπαιδευτή ενηλίκων. Αντιθέτως, μέσα από πρακτικά παραδείγματα επιδιώκει να αποσαφηνίσει τις βασικές παραμέτρους που συνθέτουν την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Ο οδηγός αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική αναφορά στο νέο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα βήματα που απαιτούνται για την εκπόνηση μιας μικροδιδασκαλίας. Επιπλέον, περιλαμβάνεται ως παράδειγμα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας μικροδιδασκαλίας. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει έναν συνοπτικό οδηγό για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών που προβλέπονται από το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και ένα παράδειγμα μία πλήρους γραπτής εργασίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρέχεται ένας ενδεικτικός κατάλογος ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το έκτο κεφάλαιο αφορά τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης που βασίζεται σε τράπεζα θεμάτων που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Τέλος, στο παράρτημα του παρόντος οδηγού περιλαμβάνεται η απόφαση υπ’ αρ. 65/24-05-2013 του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα «Αναλυτική Εξειδίκευση των διαδικαστικών λεπτομερειών της μεθοδολογίας Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης», καθώς και το Φ.Ε.Κ. 2844/23-10-2012 με θέμα Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας του συγγραφέα στην εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά και της συμμετοχής του στη συντακτική ομάδα των ειδικών επιστημόνων για τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Επιτυχίας για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων...


κάντε κλικ εδώ

Με ιδιαίτερη χαρά περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την προσφορά σας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...