11 Μαρ 2011

Η αξιοποίηση της ομάδας και της παροχής κινήτρων στη διδασκαλία προχωρημένων εννοιών στο Excel

Ε
ισήγησή μου στην τριημερίδα που διοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσσαλονίκης με θέμα "Βελτιώνοντας την εκπαίδευση: διδακτικές, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών".


Το πλήρες κείμενο της εργασίας στην οποία αναφέρεται η εισήγηση, βρίσκεται υπό κρίση σε επιστημονικό περιοδικό και ως εκ τούτου θα αναρτηθεί όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΤΡΙΗΜΕΡΙΔΑ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...