ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

6 Μαρ 2011

Ερευνα της ETUCE με θέμα το Εργασιακό Στρες

Από τον Ειδικό Γραμματέα του Δ.Σ. ΚΕΜΕΤΕ-ΟΛΜΕ και μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΚΑΠ
καθηγητή πληροφορικής Νίκο Σκίκο

Το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) της ΟΛΜΕ συμμετέχει στην έρευνα της ETUCE (European Trade Union Committee for Education) με θέμα «Το Εργασιακό Στρες». Η έρευνα της ETUCE πρόκειται να διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο κι αφορά την συλλογή πληροφοριών πάνω στο στρες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης στον εργασιακό τους χώρο. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα συγκριθούν και θα αξιολογηθούν, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης στο μελλοντικό συνέδριο της ETUCE.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η επίδραση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων του εργασιακού χώρου στον εκπαιδευτικό. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του πλαισίου δράσης της ETUCE, καθώς και στη διαμόρφωση συλλογικών συμφωνιών σε εθνικό επίπεδο ανά χώρα , αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκής επιτροπής στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για την εκπαίδευση...

Ειδικότεροι στόχοι της έρευνας είναι:

Α. Να συγκεντρωθούν συγκεκριμένα δεδομένα , για το πώς εκλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί τις ψυχοκοινωνικές προκλήσεις και κατόπιν να συγκριθούν και να αξιολογηθούν αυτά τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Β. Να περιληφθούν αυτά τα δεδομένα στις συλλογικές συμφωνίες στον τομέα της εκπαίδευσης.

Γ. Να στηριχθούν οι ενώσεις εκπαιδευτικών στον εθνικό κοινωνικό διάλογο όταν τίθεται το ζήτημα του σχεδιασμού στρατηγικής εξασφάλισης της υγείας και ασφάλειας στο σχολείο, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την αποφυγή του εργασιακού στρες.

Δ. Να θεμελιωθεί μια συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση.


Η έρευνα θα διεξαχθεί online και θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από 500 σχολεία από όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 20 σχολεία.


Οι συνάδελφοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα σχολεία τους στην έρευνα, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν στο nskikos@sch.gr, έως 8/3/2011. Κάθε σχολείο, που θα συμμετάσχει, θα παραλάβει υλικό με την ανάλυση της έρευνας μετά την ολοκλήρωσή της.

Stress Support_of_mos_WRSIII_study.doc

Αίτηση Συμμετοχής


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...