ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

27 Μαρ 2013

Γενικές αρχές εκπόνησης επισκοπήσεων της βιβλιογραφίας


Του Π. Βασιλειάδη (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2007

1. Εισαγωγικά
Η διαδικασία επισκόπησης της βιβλιογραφίας για ένα ερευνητικό τομέα είναι μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία. Η καταγραφή της εν λόγω επισκόπησης με τρόπο χρήσιμο στους αναγνώστες είναι μια διαδικασία που απαιτεί τέχνη, αφαιρετική ικανότητα και μέθοδο. Οι εν λόγω οδηγίες απευθύνονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εμπλέκονται στις παραπάνω διαδικασίες και σκοπό έχουν να παρουσιάσουν μια μέθοδο δουλειάς, αφενός, και οδηγίες παρουσίασης αφετέρου.
Το εν λόγω κείμενο συγγράφεται ως εάν το αντικείμενο εργασίας είναι η εκπόνηση μιας βιβλιογραφικής επισκόπησης (survey) στο χώρο των βάσεων δεδομένων  Οι οδηγίες ισχύουν περίπου απαράλλαχτες και για το απλούστερο έργο της συγγραφής του κεφαλαίου «Σχετικές Εργασίες» σε μια εργασία μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση, το ερευνητικό αντικείμενο είναι σαφώς πιο περιορισμένο και η επισκοπούμενη βιβλιογραφία σημαντικά πιο ολιγάριθμη...

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο του Π. Βασιλειάδη, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...