ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

25 Μαρ 2013

«ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΛΛΑΔΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Κ
έντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) - Συντονιστής Εταίρος

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)
Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού Παντείου Πανεπιστημίου (ΙΑΠΑΔ)

Επιμέλεια: Θανάσης Καραλής
Συγγραφείς:
Ειρήνη ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
Αλεξάνδρα ΓΕΩΡΓΑ
Ιωάννα ΔΕΔΕ
Χρήστος ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ
Μενέλαος ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ
Θανάσης ΚΑΡΑΛΗΣ
Φώτης ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ

Αθήνα, Μαϊος 2009

ΣΥΝΟΨΗ
Η παρούσα μελέτη έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο της Δράσης “Mutual Learning Activities for Increase of Human Capital Investment - Δράσεις Αμοιβαίας Μάθησης για την Αύξηση της Επένδυσης στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο” που εντάσσεται στο Κοινοτικό Πρόγραμμα Progress. Σκοπός της Δράσης είναι η ανάπτυξη αμοιβαίων δράσεων μάθησης με στόχο την ενδυνάμωση της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που αποτελούν τρία κράτη μέλη που κατέχουν τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στη διά βίου μάθηση. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάλυσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Δανία που κατέχει ένα από τα υψηλοτέρα ποσοστά σχετικά με τη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση καθώς και μέσω της ανάπτυξης προτάσεων πολιτικής για τη βελτίωση των εφαρμοζόμενων πολιτικών...

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη (αρχείο word), πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...