20 Απρ 2010

Μοντέλα Αξιολόγησης (CIPP, Kirkpatrick κ.α.)


Τα παρακάτω αρχεία (σε μορφή pdf) περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τα διάφορα μοντέλα αξιολόγησης αλλά και για το πεδίο εφαρμογής τους.


1. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Μοντέλα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γ. Παπακωνσταντίνου ΑΘΗΝΑ Δεκέμβριος 2007

3. Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) στην Ελλάδα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...