1 Νοε 2010

Το 92% διαφωνεί με την κατάργηση της πληροφορικής στα Γενικά Λύκεια

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διήρκεσε περίπου 15 μέρες, το 92% των αναγνωστών του blog που ψήφισαν, διαφωνεί με την πρόθεση του υπουργείου παιδείας και δια βίου μάθησης να καταργήσει τη διδασκαλία της πληροφορικής στο γενικό λύκειο.

Αναρωτιέμαι σε ποιες επιστημονικές μελέτες στηρίζεται η πρόθεση του υπουργείου να καταργήσει το σημαντικότερο μάθημα αιχμής που διδάσκεται σήμερα στο γενικό λύκειο.
Ακόμα περισσότερο προβληματίζομαι στο ποιοι είναι είναι εκείνοι οι παιδαγωγοί - σύμβουλοι του υπουργείου που θεωρούν ότι θα πρέπει να διδάσκεται η πληροφορική από την πρώτη δημοτικού, στην πιο ευαίσθητη δηλαδή μαθητική ηλικία και σε ποιες επιστημονικές έρευνες στηρίζουν αυτήν τους την πρόταση.

Φίλες και φίλοι, όσο χρήσιμο είναι να μαθαίνουν οι μαθητές ολοκληρώματα, παραγώγους, νόμους της φυσικής, χημικούς τύπους, βιολογία, ξένες γλώσσες κλπ, άλλο τόσο χρήσιμο και αναγκαίο είναι να μάθουν να:
σκέφτονται σωστά και μεθοδολογικά
κάνουν χρήση των Η/Υ για ομαδική επίλυση προβλημάτων
αναζητούν πληροφορίες
εργάζονται ομαδικά
ενημερώνονται για τις εξελίξεις που αύριο θα τις βρουν μπροστά τους.

Η απαξίωση της πληροφορικής στο ενιαίο λύκειο απαξιώνει την ίδια την έννοια της εξέλιξης για την οποία τόσο πολύ κόπτονται οι ειδήμονες του υπουργείου παιδείας και δια βίου μάθησης.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...