29 Οκτ 2013

5th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (5th CIE 2013): Πρακτικά Συνεδρίου


Τ
ο 5th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (5th CIE 2013), διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΕΠΥ και εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και την μη τυπική εκπαίδευση.

Έλαβε χώρα στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 11-13 Οκτωβρίου 2013.

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο περιλαμβάνονται στα πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Για να κατεβάσετε τα πρακτικά του συνεδρίου...πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...