7 Ιαν 2014

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Του Θανάση Καραλή
από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ µεταξύ διαµορφωτικής και απολογιστικής αξιολόγησης από τον Μ. S. Scriven (1967: 40) συνιστά το αφετηριακό σηµείο για την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα γόνιµου θεωρητικού προβληµατισµού στο πεδίο της αξιολόγησης. Στο διάστηµα που µεσολάβησε προτάθηκαν πλήθος διαφορετικών προσεγγίσεων για τους τύπους και τα µοντέλα της αξιολόγησης, ενώ ο διάλογος σχετικά µε την καταλληλότητα και τη χρησιµότητα των δύο αυτών τύπων («the formative-summative debate») κατέχει εξέχουσα θέση στο χώρο της θεωρίας και της πρακτικής της αξιολόγησης.
Ένα ιδιαίτερα κρίσιµο και σηµαντικό ζήτηµα για την επιτυχή έκβαση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η επιλογή του τύπου ή των τύπων στους οποίους αυτές εντάσσονται και στη βάση των οποίων σχεδιάζονται. Στην εργασία αυτή θα επιχειρήσουµε να δείξουµε ότι η επιλογή των τύπων αξιολόγησης εισάγει συγκεκριµένες κατευθύνσεις, αλλά και περιορισµούς που αναφέρονται στην εµβέλεια των αποτελεσµάτων, στις τεχνικές που χρησιµοποιούνται, στο ρόλο του αξιολογητή και των επωφελούµενων, αλλά και στο ίδιο το αξιολογούµενο", καθώς επίσης και ότι η επιλογή αυτή συνοδεύεται αναγκαστικά από παραδοχές σχετικά µε τις προϋποθέσεις, τα όρια και τις δυνατότητες εφαρµογής των τύπων αξιολόγησης που επιλέγονται.

Για να διαβάσετε/κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο...


κάντε κλικ εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...