16 Δεκ 2014

Εισαγωγή στη ∆ιδακτική Μεθοδολογία – Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας


Της Αικατερίνης Κασιμάτη (Επικ.Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)

«ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ∆»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Οι σηµερινές κοινωνικές ανάγκες, στην προσπάθεια να δοµηθεί µια κοινωνία της γνώσης, επιβάλλουν τη δόµηση εκπαιδευτικών συστηµάτων τα οποία στηρίζουν την ανάπτυξη νέων µαθησιακών και διδακτικών πρακτικών. Στον εκπαιδευτικό χώρο, οι σύγχρονες ερευνητικές τάσεις επικεντρώνονται στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες αφορούν άµεσα τους εκπαιδευόµενους, τους εκπαιδευτικούς και τη διαχείριση της γνώσης. Η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται στην ανάπτυξη πολυδιάστατων και ολιστικών στρατηγικών και το παιδαγωγικό έργο εξαρτάται από τις αντιλήψεις, αξίες και ικανότητες των εµπλεκοµένων ατόµων, καθώς και από το όλο φιλοσοφικό πλαίσιο όπου αυτό στηρίζεται. Οι απαιτήσεις του νέου κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος επιβάλλουν να εφοδιάζονται οι εκπαιδευόµενοι µε ικανότητες όπως:
...Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία της Αικατερίνης Κασιμάτη, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...