15 Απρ 2019

Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών - Διερεύνησης Αναγκών & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Ψυχολογικής Υποστήριξης


Π
ράξη: Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών

Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Δράση 6:Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης
Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Σουζάνα Παντελιάδου

Υποδράση 6.1: Διερεύνησης Αναγκών & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Ψυχολογικής Υποστήριξης
Υπεύθυνη: Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρουςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...