10 Δεκ 2019

Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας σε Μικτές Τάξεις


Τ
ης Αικατερίνης Δημητριάδου στην πλατφόρμα Open eClass του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης


Περιγραφή
Μάθηση και διδασκαλία. Γνωστική ανάπτυξη. Βασικές ιδέες του Piaget. Εκπαιδευτικές εφαρμογές της θεωρίας του Piaget. Συμπεριφορισμός και Κοινωνικογνωστική θεωρία (Bandura). Εκπαιδευτικές εφαρμογές του Συμπεριφορισμού και της Κοινωνικογνωστικής θεωρίας. Γνωστικά διδακτικά μοντέλα (Gagné, Bruner, Ausubel). Η πολιτισμικογνωστική θεωρία του Vygotsky. Εκπαιδευτικές εφαρμογές της θεωρίας του Vygotsky. Θεωρίες μάθησης: Εφαρμογές στις μαθησιακές δυσκολίες. Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία. Ιστορία και σύγχρονες τάσεις. Ορισμοί και βασικές έννοιες. Αίτια. Διάγνωση και αξιολόγηση. Αναγνωστικές δυσκολίες. Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου. Μεταγλωσσικές δυσκολίες. Γνωστικές, μνημονικές και μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες...


Για να παρακολουθήσετε ελεύθερα το ηλεκτρονικό μάθημα, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...