19 Δεκ 2019

Κάτι δεν μας λέει καλά το ΙΕΠ

Σ
ήμερα 19-12-2019 στάλθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο email μου (εικόνα 1) μήνυμα με θέμα "Ενημέρωση για το Μητρώο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας" που αφορά την πράξη με θέμα «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αρ. 6527/26.06.2019 (ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΕΠ για την Υποστήριξη της Πράξης.


Όπως αναφέρεται στο μήνυμα "Στην παρούσα φάση έχουν εκδοθεί οι προσωρινοί Πίνακες ένταξης στο εν λόγω Μητρώο, και τα Αρμόδια Όργανα, θα εξετάσουν τις υποβληθείσες ενστάσεις."

Πάμε να δούμε τώρα τα περίεργα
1. Στο μήνυμα αναφέρεται ότι έχουν εκδοθεί προσωρινοί πίνακες (εικόνα 2) με ημερομηνία έκδοσης 13-12-2019 

2. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη που βγήκε στις 26-6-2019 (εικόνα 3) η περίοδος ενστάσεων είναι 5 ημέρες από την επόμενη της σχετικής ανάρτησης των αποτελεσμάτων και μάλιστα τονίζεται το παράλογο Ενστάσεις που περιέρχονται στο Ι.Ε.Π. και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου είναι πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται.
Με δεδομένο ότι η ανάρτηση έγινε στις 13-12-2019 όπως φαίνεται από τη σχετική απόφαση του ΙΕΠ (εικόνα 2) αλλά και από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ (εικόνα 4) προκύπτει ότι η περίοδος των ενστάσεων ήταν από 14-12-2019 (επόμενη της ανάρτησης) έως και 18-12-2019 (πέντε ημέρες περιθώριο). Λόγω αργίας Σαββατοκύριακου, η καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 20-12-2019. Επομένως, το ΙΕΠ απέστειλε το ηλεκτρονικό μήνυμα (email) σήμερα 19-12-2019 μία ημέρα πριν λήξει η περίοδος των ενστάσεων προκειμένου να μας ενημερώσει για το δελτίο τύπου (εικόνα 4) που βγήκε στις 18-12-2019 με θέμα "ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΕΠ για την Υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)»

Για ποιο λόγο το ΙΕΠ δεν ενημέρωσε για την έκδοση των προσωρινών πινάκων έγκαιρα ενώ έχει τα email των ενδιαφερόμενων και αποστέλλει ενημερώσεις όταν και όποτε θέλει;

Για ποιο λόγο απέστειλε το ενημερωτικό email ακριβώς μία ημέρα πριν από την ημέρα που λήγει η προθεσμία ενστάσεων;

Πως μπορούν οι ενδιαφερόμενοι για μια προκήρυξη που βγήκε στις 26-6-2019 να γνωρίζουν πότε θα βγουν τα αποτελέσματα εάν δεν ενημερωθούν έγκαιρα από τον αρμόδιο φορέα; Είναι δυνατό να μπαίνουν κάθε τρεις και λίγο στη σελίδα του ΙΕΠ για να ενημερωθούν;

Όλα τα παραπάνω τα καταγράφω όχι γιατί έχασα την περίοδο των ενστάσεων (με ενοχλεί αλλά δεν δεν είναι και μείζον ζήτημα), αλλά για να αποδείξω για άλλη μια φορά ότι πολλοί φορείς έχουν πολύ δρόμο ακόμα μπροστά τους προκειμένου να λειτουργήσουν ικανοποιητικά.

Β.Σ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...