ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

19 Αυγ 2011

Αποκλίνουσες συμπεριφορές – Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο

Δημιουργοί: Αγαλιώτης, Ιωάννης Καρτασίδου, Λευκοθέα Νούλας, Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Παπαδοπούλου, Σμαράγδα Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Γουδήρας, Δημήτριος Παλαιολόγου, Νεκταρία Παπαβασιλείου, Ευφροσύνη Πολυχρονοπούλου, Σταυρούλα

O σκοπός της έρευνας επιμερίζεται στους εξής στόχους: α. Να καταγραφούν αντικειμενικά οι αποκλίνουσες συμπεριφορές και οι κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας σε σύγκριση με τις επικρατούσες συνθήκες στις χώρες της Ευρώπης, όπως αυτές απεικονίζονται στη σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. β. Να διερευνηθούν οι δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι μέθοδοι, οι στρατηγικές, οι τεχνικές και τα μέσα που εφαρμόζουν κατά την αντιμετώπιση των τύπων μη επιθυμητής, αποκλίνουσας ή και παραβατικής συμπεριφοράς καθώς και κρίσεων συμπεριφοράς στην καθημερινή τους απασχόληση στα σχολεία. γ. Να διαπιστωθούν οι επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών (απόκτηση και χειρισμός γνώσεων, ...


δεξιοτήτων, ικανοτήτων, χρήση υποδομών) στην καθημερινή τους απασχόληση στα σχολεία, όσον αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση αποκλινουσών συμπεριφορών και κρίσεων. δ. Να συνταχθεί μία ολοκληρωμένη μελέτη με την οποία θα καταγράφεται κατά το δυνατόν με αντικειμενικότητα η υφιστάμενη κατάσταση του προβλήματος και συνάμα να προκύπτει από αυτή μια συνολική πρόταση που θα αφορά στον μελλοντικό σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο επιστημονικό ζήτημα και ταυτόχρονα οξύ εκπαιδευτικό πρόβλημα.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα κάντε κλικ εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
Εθνικό Κέντρo Τεκμηρίωσης - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
http://hdl.handle.net/10795/1132
http://repository.edulll.gr/1132


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...