ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

13 Οκτ 2011

Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης

Στη διεύθυνση http://www.actionresearch.gr/el/home θα βρείτε τον Ελληνικό Ιστότοπο για την Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης με πλούσιο περιεχόμενο.

Μεταξύ των υπολοίπων, υπάρχουν κείμενα προβληματισμού όπως τα παρακάτω:
Ρήγα, Β. (2006). Η έρευνα δράσης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον παιδιών προσχολικής ηλικίας. Virtual school, 3,3.
Δάλκος, Γ. (2001). Η ευέλικτη ζώνη ως πεδίο εφαρμογής της Έρευνας-Δράσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 6, σσ. 120-134.
Katsarou, E. (2008). Students research and modify teaching and their perceptions of a subject: a students as co-researchers approach, Action Research Expeditions.
Ζούκης, Ν. (2007). Τρία Ερωτήματα για την Έρευνα-Δράση και η αναζήτηση νέας προοπτικής.Πρακτικά του 4ο Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, με θέμα: «Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα»,Αθήνα, 4‐6 Μαΐου 2007, σσ. 195-201.
Riding, Phil, Fowell, Sue & Levy, Phil (1995). An action research approach to curriculum development. Information Research, 1(1).
Smith, M. K. (1996; 2001, 2007) 'Action research'. Τhe encyclopedia of informal education.
Μάγος, Κ. & Παναγοπούλου, Γ. (2008). Δρω ερευνώντας και ερευνώ δρώντας: Η έρευνα δράσης στην εκπαίδευση εκπαιδευτών. Στα Ψηφιακά Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο: «Εκπαίδευση και Επαγγελματοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (CD – ROM).
Τσάφος, Β. (υπό δημοσίευση). Αναπτύσσοντας μια διερευνητική επαγγελματική στάση: Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο.
Τσάφος, Β. (υπό δημοσίευση). Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί απέναντι στις επιμορφωτικές προκλήσεις. Πρακτικά του Συμποσίου που διοργάνωσε το 3ο Γραφείο της Δ΄ Δνσης Δ.Ε. Αθήνας.
Tsafos, V. (2009). Teacher-student negotiation in an action research project. EducationalActionResearch, 17, 2, pp. 197-212 (η ελληνική εκδοχή).
Τσάφος, Β. (2004). Τα Προγράμματα Σπουδών και η Δυνατότητα Αναμόρφωσής τους από τον Εκπαιδευτικό της Πράξης. Η Συμβολή του Μοντέλου Διαδικασίας. (Το παράδειγμα των φιλολογικών μαθημάτων). Νέα Παιδεία, 111, σσ. 18-25.
Taylor, M. (2002). Action Research in Workplace Education. A Handbook for Literacy Instructors.
Αυγητίδου, Σ. (2005). Η έρευνα δράσης ως μέθοδος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην έρευνα: ένα παράδειγμα. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 39, σσ. 39-56.

Για να διαβάσετε τα σχετικά κείμενα, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...