ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

29 Φεβ 2012

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τ
ο Παρατηρητήριο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση /ΠΑ.Δ.Α.Δ.Ε. είναι μία Μη Κερδοσκοπική και Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) που ανήκει στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών.


Η επιτροπή πρωτοβουλίας του ΠΑ.Δ.Α.Δ.Ε. αποτελείται από τους :

Αντώνης Λιοναράκης
Αναπλ. Καθηγητής ΕΑΠ

Βασίλης Μακράκης
Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης

Βασιλεία Χατζηνικήτα
Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΑΠ

Στάθης Μπάλιας
Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Βιβή Βασάλα
Καθηγήτρια Β/βάθμιας

Άρθρο 2 – ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του Σωματείου είναι:

- η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης,
- ο έλεγχος της κρατικής και θεσμικής εξουσίας για σύγχρονη, αποτελεσματική και κοινωνικά ευαίσθητη εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική,
- ο εντοπισμός και η δημοσιοποίηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο το χώρο της εκπαίδευσης,
- η ανάπτυξη της θέσης της Κοινωνίας των Πολιτών,
- η προώθηση της εκπαιδευτικής, πολιτικής και πολιτιστικής προσέγγισης των χωρών και λαών της Ευρώπης,
- η καταγραφή, η μελέτη και η εκτίμηση δράσεων, καλών και κακών πρακτικών φυσικών ή νομικών προσώπων φορέων και Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης,
- ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η δημοσιοποίηση δημοκρατικών δυσλειτουργιών, οι οποίες οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης,
- η αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων, φορέων και Οργανισμών που ασκούν εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση,
- η αλληλεγγύη και η συνεργασία με συναφείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Επισκεφθείτε το blog του ΠΑ.Δ.Α.Δ.Ε. εδώ


Επισκεφθείτε το group του ΠΑ.Δ.Α.Δ.Ε. στο Facebook εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...