ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

2 Σεπ 2012

Γνώθι Σαυτόν: Προπονώντας ηγέτες βάσει της θεωρίας της Εμπειρικής Μάθησης του Kolb


Ανακτήθηκε από emagazine "Ο καλός συνάδελφος" .

Σημείωση: Η παρακάτω ανάλυση αφορά στην παράθεση της επιστημονικής δημοσίευσης των Turesky & Gallagher (2011) κι αυτή αναφέρεται ως η κύρια πηγή για τη συγγραφή του συγκεκριμένου άρθρου. Αναφέρεται, επίσης, πως παρατίθενται κάποιες βασικές θεωρίες στις οποίες βασίστηκε η έρευνα, καθώς και τα κύρια συμπεράσματά της. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο, τη μεθοδολογία έρευνας και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμπεράσματα, ο αναγνώστης θα πρέπει να ανατρέξει στην πρωτότυπη δημοσίευση.

Η θεωρία
Η σωστή ηγεσία είναι παράγοντας κλειδί για την απόδοση και την επιτυχία ενός οργανισμού και ¨ηγέτης¨ πρέπει να είναι ο καθένας στον τομέα ευθύνης του, πέρα από το αν είναι ένας ρόλος επίσημα ανατεθειμένος. Οι Turesky & Gallagher (2011) περιγράφουν στη δημοσίευσή τους πώς μπορεί κάποιος να προπονήσει (εκπαιδεύσει) ηγέτες ή να καθοδηγήσει τους υφισταμένους του, χρησιμοποιώντας τη θεωρία εμπειρικής μάθησης του Kolb. Κάθε ηγέτης, όπως και κάθε άνθρωπος, έχει το δικό του τρόπο να δέχεται τις εμπειρίες και να μαθαίνει, είναι όμως λάθος να προσπαθούν να καθοδηγήσουν τους υφισταμένους τους και να τους βελτιώσουν, χρησιμοποιώντας τη δική τους προτίμηση στον τρόπο εκμάθησης. Πρέπει να αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα και ότι ο καθένας έχει το δικό του στυλ, δηλαδή το δικό του τρόπο να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται τις πληροφορίες.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους προπονητές ηγετών. Πρέπει να προσαρμόζουν τον τρόπο καθοδήγησης και εκπαίδευσης σύμφωνα με το στυλ του εκπαιδευόμενου και όχι το δικό τους. Αν ο εκπαιδευτής δεν μπορεί να προσαρμόσει το στυλ του, τότε ίσως θα ήταν καλύτερο να αναλαμβάνει την εκπαίδευση μάνατζερ με παρόμοιο στυλ εκμάθησης. Το να γνωρίζει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει καλύτερα είναι θεμιτό γιατί έτσι αναγνωρίζει τα δυνατά σημεία που έχει το προσωπικό του στυλ, δηλαδή ποιες πληροφορίες και πώς τις αντιλαμβάνεται και τις μαθαίνει καλύτερα, και μπορεί παράλληλα να βελτιώσει τα αδύνατά του σημεία, άρα και την ικανότητα μάθησης. Με άλλα λόγια, όποιος κατανοεί συνειδητά τον τρόπο που μαθαίνει μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερη βελτίωση.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...