ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

1 Νοε 2012

Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών στη Συνεργατική Μάθηση


Των Βασίλη Κόλλια, Ξένιας Βαµβακούση, Ηλία Καρασαββίδη, Νεκτάριου Μαµαλούγκου, Στέλλας Βοσνιάδου
Πανεπιστήµιο Αθηνών και Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Σκοπός
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η θεωρητική και εµπειρική παρουσίαση των προκλήσεων που εισάγει για το µέλλοντα και τον εν ενεργεία εκπαιδευτικό η υλοποίηση του "παραδείγµατος" της συνεργατικής µάθησης µε υποστήριξη υπολογιστή (ΣΥΜΥ) στην τάξη. Στο πρώτο επίπεδο αναδεικνύουµε παραδοχές των εκπαιδευτικών που αφορούν στο "µαθαίνω να διδάσκω", και το πώς αυτές ακυρώνουν την προσπάθεια των εκπαιδευτικών για βελτίωση της διδασκαλίας τους. Σε δεύτερο επίπεδο αναδεικνύουµε µερικούς ειδικούς χώρους γνώσης στους οποίους οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ευχέρεια προκειµένου να υλοποιήσουν επιτυχηµένα συνεργατική µάθηση µε υπολογιστή. Και εκεί όµως τονίζουµε τη σηµασία της προσωπικής ρύθµισης της µάθησης της διδασκαλίας από µέρους των εκπαιδευτικών, συχνά µέσα από πρακτικές (χρήση θεωρητικών όρων µε στόχο την ευαισθητοποίηση σε εµπειρικά φαινόµενα, χρήση αιτιακών θεωριών περιορισµένης εµβέλειας, ρυθµική εναλλαγή θεωρητικού στοχασµού και βιωµατικότητας), στις οποίες µάλλον δεν αποκτούν ευχέρεια κατά την προπτυχιακή τους εκπαίδευση, αλλά και οι οποίες δεν "αποκτώνται µε την εµπειρία".

Για να διαβάσετε τη συνέχεια, πατήστε εδώΔεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...