ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

28 Ιουν 2013

Συµµετοχικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές (Διδακτικές Σημειώσεις)


Του Θανάση Καραλή

Πανεπιστήμιο Πατρών, 2007

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι σηµειώσεις αυτές απευθύνονται στους/ις τεταρτοετείς φοιτητές/τριες του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία που έχουν επιλέξει και παρακολουθούν το µάθηµα «∆ιά Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτικές Πρακτικές». Όπως υποδεικνύει και ο τίτλος των σηµειώσεων, στις σελίδες που ακολουθούν εξετάζονται οι συµµετοχικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και αναλύονται τα βήµατα εφαρµογής συγκεκριµένων εκπαιδευτικών τεχνικών που προωθούν την ενεργό συµµετοχή των ενηλίκων, κυρίως, εκπαιδευοµένων. Ωστόσο, σε καµιά περίπτωση δεν εξαντλείται εδώ το περιεχόµενο του µαθήµατος, το οποίο εστιάζεται στα ζητήµατα των στρατηγικών και των πρακτικών προώθησης της διά βίου µάθησης στα ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα µε έµφαση στη µη-τυπική εκπαίδευση. Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι οι σηµειώσεις αυτές δεν υποκαθιστούν ούτε τις παραδόσεις ούτε και το βασικό διδακτικό εγχειρίδιο του µαθήµατος, των οποίων απλώς αποτελούν συµπληρωµατικό και επεξηγηµατικό υλικό.

Για να διαβάσετε τις σημειώσεις του Θανάση Καραλή...

κάντε κλικ εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...