ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

18 Ιουλ 2013

Επίσημο δελτίο τύπου από το project T ‐ story ‐ Storytelling Applied to Training


E
πίσημο δελτίο τύπου από το project T ‐ story ‐ Storytelling Applied to Training, τo οποίο χρηματοδοτείται από την δράση "Κύρια Δραστηριότητα 3 ‐ Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας" στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.


Έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε το πρώτο επίσημο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το project TStory. Η ομάδα εργασίας ελπίζει ότι, μαζί με τους αναγνώστες, θα προωθήσει την ευρύτερη χρήση της Αφήγησης και ειδικά της Ψηφιακής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (τυπική, μη‐τυπική και άτυπη) σε όλη την Ευρώπη, αναπτύσσοντας ψηφιακά μαθήματα για τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και εκπαιδευτές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...