15 Ιουλ 2014

Επιμορφωτικό Υλικό για την Αξιολόγηση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔ 152/2013)


Επιμορφωτικό Υλικό
για την Αξιολόγηση Στελεχών και Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔ 152/2013)

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πράξη: “Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης”
Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ με κωδικό ΟΠΣ 453588
η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”
με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Αθήνα

Επιμορφωτικό Υλικό για Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...