31 Αυγ 2014

"Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη"


Σημειώσεις από το βιβλίο του Ηλία Ματσαγγούρα

Αθήνα, Gutenberg, 2002 Επιμέλεια, Διοv.K.Παρούτσας

Πηγή Ανάρτησης:
http://mathaino.sep.org.gr/index.php/2012-04-21-06-19-51/63-2012-11-26-18-41-44
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...