17 Μαρ 2015

Η ενσυναίσθηση και η αυτεπάρκεια των μαθητών που παρίστανται σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού


Διπλωματική Εργασία της Κωνσταντίνας Λύχνου


ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΗΝΑ, 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τους βασικούς ρόλους που τείνουν να υιοθετούν οι μαθητές (βοηθοί, ενισχυτές, υπερασπιστές, αμέτοχοι) οι οποίοι παρευρίσκονται σε εκφοβιστικά επεισόδια που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο Επιπλέον, εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η Ενσυναίσθηση και η Αυτεπάρκεια επιδρά στη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των επεισοδίων αυτών. Η παρούσα έρευνα, τέλος, εξετάζει διαφυλικές διαφορές στους συμμετοχικούς ρόλους των παριστάμενων μαθητών σε επεισόδια σχολικού εκφοβισμού καθώς και στην αυτεπάρκεια και ενσυναίσθηση. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 367 μαθητές (172 αγόρια και 195 κορίτσια) Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια: α) η Ελληνική εκδοχή της Κλίμακας Συμμετοχικών Ρόλων (Participant Role Scale), β) η Ελληνική εκδοχή της Βασικής Κλίμακας Αξιολόγησης της Ενσυναίσθησης (Basic Empathy Scale-BES) και γ) η Ελληνική έκδοση της Κλίμακας Αυτεπάρκειας των Παιδιών (Children’s Self-Efficacy Scale). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζεται ο ρόλος...

Για να διαβάσετε\κατεβάσετε τη διπλωματική εργασία της Κωνσταντίνας Λύχνου...κάντε κλικ εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...