ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Παρουσιάσεις, Ασκήσεις και Εφαρμογές που χρησιμοποιώ σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και διδακτικές προτάσεις για τα μαθήματα πληροφορικής του Γενικού Λυκείου. Επιπλέον, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγράμματα, χωρισμένα σε κατηγορίες ενδιαφέροντος.

Διδακτικά σενάρια και δραστηριότητες για την επιμόρφωση Β' φάσης των καθηγητών πληροφορικής

Εργασίες στα πλαίσια του προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών" του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
1η Εργασία:               

Εργασία στα πλαίσια του προγράμματος "Επιμόρφωση Στελεχών και Εκπαιδευτών στη Διαδικτυακή Μάθηση" του ΙΔΕΚΕ


WORD

EXCEL
(Το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει πολλά φύλλα εργασίας όπου για κάθε ενότητα το πρώτο φύλλο περιλαμβάνει τα δεδομένα, το δεύτερο τις μορφοποιήσεις και το τρίτο την τελική μορφή μετά την εκτέλεση των πράξεων και την εφαρμογή των αντίστοιχων συναρτήσεων)
Κανόνες Νομιμότητας και Διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση


Αξιολόγηση Εισηγητή Σεμιναρίων Πληροφορικής


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
1η Διδακτική Πρόταση
Οι μαθητές καλούνται να παίξουν το παιχνίδι "Το Ταξίδι της Φυγής". Το παιχνίδι είναι δημιουργία της Unesco και αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά και μετά το τέλος του, γίνεται συζήτηση. Η εμπειρία έχει δείξει ότι προκύπτει έντονος προβληματισμός και δίνονται αφορμές για γόνιμη συζήτηση με τους μαθητές
2η Διδακτική Πρόταση
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών και χρησιμοποιώντας το Picasa, το Word και το Flip Book Maker δημιουργούν ένα λεύκωμα της τάξης τους με φωτογραφίες όλων των συμμαθητών τους. Όταν ολοκληρώσουν το λεύκωμα, η κάθε ομάδα συμπληρώνει τα σχόλια της στις φωτογραφίες του λευκώματος της κάθε άλλης ομάδας.
3η Διδακτική Πρόταση
Σωτηρούδας, Β. (2011). Η αξιοποίηση της ομάδας και της παροχής κινήτρων στη διδασκαλία προχωρημένων εννοιών στο exce. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 17, 247-256

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
1η Διδακτική Πρόταση
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών και χρησιμοποιώντας το quiz maker του προγράμματος hotpotatoes δημιουργούν ένα quiz με 20 ερωτήσεις ελεύθερου περιεχομένου, το οποίο μετά από κλήρωση θα κληθεί να απαντήσει μία άλλη ομάδα. Η ομάδα με το καλύτερο τελικό σκορ ανακηρύσσεται νικήτρια ομάδα
2η Διδακτική Πρόταση
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών και χρησιμοποιώντας το cross maker του προγράμματος hotpotatoes δημιουργούν ένα σταυρόλεξο με 25 ερωτήσεις που θα αφορούν αποκλειστικά πληροφορική (όροι, έννοιες, συσκευές κλπ), το οποίο μετά από κλήρωση θα κληθεί να απαντήσει μία άλλη ομάδα. Η ομάδα με το καλύτερο τελικό σκορ ανακηρύσσεται νικήτρια ομάδα
3η Διδακτική Πρόταση
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών και χρησιμοποιώντας το Picasa, το Word, το iSpring Presenter και το Movie Maker δημιουργούν ένα οδηγό χρήσης του Facebook.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
1η Διδακτική Πρόταση
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και δημιουργούν ένα blog που να έχει σχέση με τα κοινά ενδιαφέροντα της ομάδας. Κατά τη διάρκεια δημιουργίας του blog γίνεται συζήτηση για τα προσωπικά δεδομένα, την ασφάλεια στο internet κλπ. Επιπλέον, με τη χρήση των πρόσθετων (widgets) στο blog δίνεται αφορμή για τη διδασκαλία εννοιών όπως η διαδραστικότητα και η πολυμεσικότητα. 
2η Διδακτική Πρόταση
Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το Evolver, δημιουργούν ένα Avatar. Μέσω αυτής της διαδικασίας μαθαίνουν να επεξεργάζονται φωτογραφίες με ένα πρόγραμμα που διαθέτει εξαιρετικά υψηλές δυνατότητες. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν publish το Avatar είτε στο blog τους είτε στο λογαριασμό τους στο facebook
3η Διδακτική Πρόταση
Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το Scratch αναπτύσσουν εφαρμογή, μέσω της οποίας αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των δομών επιλογής και επανάληψης. Για να δείτε τη σχετική εφαρμογή, πατήστε εδώ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Το (αδημοσίευτο) βιβλίο μου για την Τεχνολογία Επικοινωνιών 
α' μέρος : Σχέδια μαθημάτων (αρχείο pdf, 30 σελ., 920 kb)
β' μέρος : Ερωτήσεις Θεωρίες (αρχείο pdf, 20 σελ., 580 kb)

Ομαδική εργασία που αφορά στον τρόπο λειτουργίας διαφόρων συσκευών επικοινωνίας
Οι ομάδες αποτελούνται από 5 άτομα. Οι συσκευές που αναλαμβάνουν να περιγράψουν οι ομάδες (μία η κάθε ομάδα) είναι η τηλεόραση, το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο και το cd-dvd. O χρόνος που διατίθεται είναι σχεδόν όλο το 2 τετράμηνο.
Την εκφώνηση των εργασιών και τις οδηγίες εκπόνησης, μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ


Προγράμματα και e-υλικό για Εκπαιδευτές:
1. Εγχειρίδιο Moodle:
2. Πρόγραμμα δημιουργίας Τεστ δεξιοτήτων:
3. Free available Open Source authoring application:
4. Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτή εκπαιδευτών:
5. Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτή στα ΚΕΕ
6. Προγράμματα για online web conference:
7. Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης eFront:
8. Λογισμικό συγγραφής διαδραστικών μαθημάτων και περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης
9. Παρουσίαση για το e-learning και το Moodle
Παρουσίαση
10. Μαθητές και Πλοήγηση στο Διαδίκτυο: Δημιουργική απασχόληση, ή επικίνδυνη συνήθεια;
Παρουσίαση
11. Πρόγραμμα συγχρονισμένης ζωντανής προβολής παρουσιάσεων σε οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται
Presentaion.io

Προγράμματα και e-υλικό για Καθηγητές Πληροφορικής: 
1. Προσομοίωση εξετάσεων ECDL (rar αρχεία, χρειάζονται εγκατάσταση):
Word         
2. Προσομοίωση εξετάσεων ECDL (αρχεία flash, δεν χρειάζονται εγκατάσταση):
3. Πρόγραμμα Διερμηνευτή της Γλώσσας για την ΑΕΠΠ της Γ' Λυκείου
4. Πρόγραμμα δημιουργίας παιχνιδιών - Game Maker 8
5. Οδηγίες για το scratch στα ελληνικά:
6. Σύνδεσμος για Download τουScratch:
 7. Εκπαιδευτικό Παιχνίδι της Unesco για τα ανθρώπινα δικαιώματα "Το Ταξίδι της Φυγής"
Το Ταξίδι της Φυγής
8. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Εκπαιδευτικό Υλικό
9. Online Εκτέλεση Αλγορίθμων σε Ψευδογλώσσα
Σύνδεσμος Εφαρμογής
10. Εφαρμογή flash για την  Εκτέλεση Αλγορίθμων σε Ψευδογλώσσα
Εφαρμογή Flash
11. Η ίδια εφαρμογή διαθέσιμη για κατέβασμα
Εφαρμογή για κατέβασμα
12. Εκπαιδευτικά Video
Άνω τελεία στο word
Κάθετη επιλογή κειμένου στο word
Λατινική αρίθμηση με ελληνικούς χαρακτήρες στο word
Ελληνικά εισαγωγικά στο excel
Χρήση εμφωλευμένων συναρτήσεων if χωρίς πληκτρολόγηση στο excel


Υλικό για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων:
1. Ευρετήριο όρων και εννοιών για την ΕΚΠ65
2. Ευρετήριο όρων και εννοιών για την ΕΚΕ51
3. Ευρετήριο Λέξεων και Εννοιών για την ΕΚΠ51
4. Αναζήτηση Διδακτορικών Διατριβών
5. Λεπτομέρειες για τη σωστή σύνταξη γραπτών εργασιών (από τη σύμβολο ΣΕΠ στην ΕΚΠ51 Ελένη Χοντολίδου)
6. Μεθοδολογία Παρατήρησης
(Καθηγήτρια – Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ε.Α.Π., Κατερίνα Κεδράκα)
7. Μεθοδολογία Λήψης Συνέντευξης
(Καθηγήτρια – Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ε.Α.Π., Κατερίνα Κεδράκα)
8. Το βιβλίο "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας"
  
Εκπαιδευτικό Υλικό για Εκπαιδευτές Ενηλίκων:
1. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Παιχνίδια για Ενήλικες Εκπαιδευόμενους
2. Το βιβλίο "Οι βασικές αρχές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης" του Αθ. Καρούλη
3. Βρείτε τα χαρακτηριστικά των μαθησιακών τύπων παίζοντας
4. Παιχνίδια - Ασκήσεις Γνωριμίας, Επικοινωνίας κ.α.
5. Τριάντα δραστηριότητες για την προώθηση της γνωριμίας της συνύπαρξης και της συνεργασίας των μελών της ομάδας μάθησης
30 δραστηριότητες
6. Εκπαιδευτικό παιχνίδι για το elearning και την επιλογή κατάλληλου προγράμματος εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου
Albert - elearning
7. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Moodle)
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Προγράμματα και e-υλικό Γενικής Χρήσης:
1. Απομακρυσμένη βοήθεια:
2. Πρόγραμμα συμπίεσης winrar:
3. Πρόγραμμα συνένωσης αρχείων hjsplit
4. Οι δέκα καλύτερες (δωρεάν) εφαρμογές στο Internet
5. Υπόδειγμα Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος:
6. Το Μνημόνιο που υπόγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση
7. Πρόγραμμα καταγραφής της οθόνης σε φωτογραφίες
8. Το επαγγελματικό μεταφραστικό πρόγραμμα OmegaT
9. Ελεύθερο Λογισμικό (κάντε κλικ σε κάθε εικονίδιο για να κατεβάστε το αντίστοιχο πρόγραμμα)

g.liveg.liveg.liveg.liveg.live
g.liveg.liveg.liveg.liveg.live
g.liveg.liveg.liveg.liveg.live
g.liveg.liveg.liveg.liveg.live
g.liveg.liveg.liveg.liveg.live
g.liveg.liveg.liveg.liveg.live
g.liveg.liveg.liveg.liveg.live
g.liveg.liveg.liveg.liveg.live
g.live


10. Η "Εκπαίδευση Ενηλίκων" σε έκδοση για Android συσκευές
Apk Application

11. Εκπαιδευτικό Υλικό για το Σχολικό Εκφοβισμό
Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο για την αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού΄

12. Βιωματικό Εκπαιδευτικό Παιχνίδι για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Παιχνίδι 2020 Energy

13. Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για Μαθητές και Εκπαιδευτικούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

14. Προγράμματα διαχείρισης σχολείου 
(Υπολογισμός Μορίων, Απουσίες, Βαθμολόγιο, Παρακολούθηση Ύλης, Δημιουργία Τεστ, Πολυτονικό Σύστημα, Διαχείριση Project, Διαμοιρασμός Αρχείων)
Έκδοση 32bitΈκδοση 64bit

15. Διάφορες Παρουσιάσεις και Έγγραφα ανεβασμένα στο Slideshare
16. Εκμάθηση Αγγλικών Λέξεων και Φράσεων

17. Test Your English
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...