16 Δεκ 2010

Hμερίδα "Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής: Η νέα πραγματικότητα και οι ευκαιρίες για ανάπτυξη"

Η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, τμήμα Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο:"Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής :Η νέα πραγματικότητα και οι ευκαιρίες για ανάπτυξη"

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010, 10:00-16:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.

Οι εργασίες της ημερίδας περιλαμβάνουν χαιρετισμούς από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Πατρών και ομιλίες αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στον Ιδιωτικό, από το Δημόσιο τομέα και τον Ακαδημαϊκό χώρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ημερίδα επιδιώκει πρώτιστα να παρουσιάσει τις διαδρομές των αποφοίτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής κύρια στον Ελληνικό χώρο και το εξωτερικό , αλλά και τον τρόπο που αυτοί συμβάλλουν στην οικονομική και όχι μόνον ανάπτυξη της χώρας μέσα από την παραγόμενη γνώση και την καινοτομία. Ακόμα στοχεύει στο να δώσει ερεθίσματα για σκέψεις και ανάλυση ώστε η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και το πνεύμα της αγοράς στις αρχές του 21ου αιώνα, αλλά και αμφίδρομα η αγορά να παρακολουθεί και να υλοποιεί τις ιδέες και τα έργα των ερευνητών. Οι παρουσιάσεις θα βοηθήσουν και τους φοιτητές να επιτύχουν καλή σταδιοδρομία, με την κατανόηση και επιλογή συγκεκριμένων περιοχών που σήμερα ενδιαφέρουν τον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον ακαδημαϊκό χώρο.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...