ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

18 Δεκ 2010

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ Β

Το «Νέο Σχολείο» ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτει τον μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στοχεύει στη διαμόρφωση ενός δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης, που όχι μόνο επιδέχεται αλλά ενθαρρύνει και δημιουργεί καινοτομία.

Το Νέο Σχολείο είναι ολοήμερο, ενταξιακό, αειφόρο, και αξιοποιεί σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικανότητες των μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των σχολείων προωθώντας την ψηφιακή επικοινωνία σε αρμονία με τις κλασικές μορφές «προφορικότητας» και «εγγραμματοσύνης».

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» σχεδιάζεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας όλων των τύπων εκπαίδευσης, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στους παιδαγωγικούς στόχους του Νέου Σχολείου.

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...