11 Οκτ 2011

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Των Κυπαρισίας A. Παπανικολάου, Γραμματικής Τσαγκάνου & Μαρίας Γρηγοριάδου

Στο: Χ.Κυνηγός και Ε.Β.Δημαράκη (επιμ.): “Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα:
Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής”.
Εκδόσεις Καστανιώτη, 119-160, 2002

Περίληψη
Το Διαδίκτυο αποτελεί «ένα διεθνές δίκτυο από δίκτυα υπολογιστών» αλλά και ένα δίκτυο ανθρώπων. Προσφέρει διάφορες υπηρεσίες στους χρήστες του, όπως ο Παγκόσμιος Ιστός που αποτελεί μια σημαντική πηγή πληροφορίας και γνώσης, καθώς και πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας που παρακάμπτουν περιορισμούς χρόνου και τόπου. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε κάποιες προτάσεις σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου καθώς και του λογισμικού γενικής χρήσης (επεξεργαστές κειμένου, λογισμικό παρουσιάσεων, λογιστικά φύλλα) εντάσσοντάς τα σε ένα γενικότερο πλαίσιο δραστηριότητας καθηγητών και μαθητών ως εργαλεία που υποστηρίζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Το Διαδίκτυο και το λογισμικό γενικής χρήσης προσεγγίζονται μέσα από τις δυνατότητές που παρέχουν για: (α) αναζήτηση πληροφορίας, (β) δημοσίευση, παρουσίαση πληροφορίας και τη μελέτη - μοντελοποίηση προβλημάτων, και (γ) επικοινωνία. Βασική όμως προϋπόθεση για τη διδακτική τους αξιοποίηση θεωρείται ο σχεδιασμός προβλημάτων-δραστηριοτήτων
τα οποία θέτουν το πλαίσιο αλληλεπίδρασης των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες ώστε αυτές να υποστηρίξουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων των μαθητών και τη μεταξύ τους συνεργασία.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο του βιβλίου (αρχείο pdf, 29 σελ.) πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...