3 Αυγ 2012

Η εισήγησή μου στην ημερίδα της ΕΠΕ "Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Επιστήμη και Εργαλείο"

Πρώτη δημοσίευση 23/11/2010

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) με θέμα "Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση Επιστήμη και Εργαλείο" που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο διάδοσης επιστημών Νόησις, με συμμετοχή πλήθους μελών της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ακολουθεί εισήγησή μου στην ημερίδα:


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

1 Αυγ 2012

Η ερευνητική μεθοδολογία Delphi και η εφαρμογή της στις επιστήμες υγείας


Ά
ρθρο των Θ. Μπελλάλη (Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης) και I. Καραμήτρη (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα) 

Copyright © Athens Medical Society www.mednet.gr/archives 
ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 

 Η Delphi είναι μια ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται ευρέως σε πλήθος επιστημονικών πεδίων, μεταξύ των οποίων και στο χώρο της υγείας. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιδιώκει να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση μιας προεπιλεγμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων πάνω σε ένα θέμα, μέσα από τη χορήγηση σε αυτούς μιας σειράς διαδοχικών ερωτηματολογίων. Πλεονεκτήματα της Delphi αποτελούν η απουσία γεωγραφικών περιορισμών, αφού συνήθως τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται μέσω παραδοσιακού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και η δυνατότητα των συμμετεχόντων να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη μέσα από δεδομένα που αναδύονται από την εμπειρία και τη διάδραση όλων των μελών της ομάδας. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Delphi είναι η ανωνυμία, η επανάληψη, η ελεγχόμενη ανατροφοδότηση και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Τα θέματα που έχουν διερευνηθεί με τη μέθοδο Delphi αφορούν, inter alia, στην επίλυση κλινικών προβλημάτων, στη σύνταξη κλινικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, στον καθορισμό προτεραιοτήτων στην κλινική έρευνα, στο σχεδιασμό των υπηρεσιών της φροντίδας υγείας, αλλά και στον εντοπισμό ελλείψεων σε εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας. Η Delphi είναι μια ευέλικτη ερευνητική μεθοδολογία και για το λόγο αυτόν έχουν διαμορφωθεί διάφορες παραλλαγές της. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή των βασικών αρχών που διέπουν τη μέθοδο Delphi και η αναλυτική παρουσίαση των σταδίων εκπόνησής της, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι ερευνητές που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία για πρώτη φορά. Για ευκολότερη κατανόηση και συσχέτιση των θεωρητικών εννοιών με την πράξη, τα βήματα της Delphi επεξηγούνται μέσα από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ερευνών που διεξήχθησαν στο χώρο της υγείας. Για να διαβάσετε τη συνέχεια, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

30 Ιουλ 2012

Σ' αυτή τη χώρα πραγματικά συμβαίνουν απίθανα πράγματα!

Π
ρώτη δημοσίευση 16/4/2011

Διάβασα όπως και πολλοί από εσάς άλλωστε τη σοκαριστική και ντροπιαστική για τα Ελληνικά τριτοβάθμια ιδρύματα έκθεση της επιτροπής των "σοφών", στην οποία μετέχουν καθηγητές πανεπιστημίων και ακαδημαϊκές προσωπικότητες απ΄όλο το κόσμο.


Το συμπέρασμα είναι ένα.
Ο χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νοσεί βαρύτατα στη χώρα μας και τεράστιο μερίδιο ευθύνης φέρουν μεταξύ άλλων οι ακαδημαϊκοί μας καθηγητές.

Το πρόβλημα ωστόσο που ανακύπτει είναι άλλο και είναι ακόμα πιο σοβαρό...Οι καθηγητές πανεπιστημίου οι οποίοι δε μπορούν να διοικήσουν και να οργανώσουν τα του οίκου τους συμμετέχουν ΣΕ ΟΛΕΣ τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων του δημοσίου.
Οι άνθρωποι δηλαδή που αν και έχουν ως ένα βαθμό το αυτοδιοίκητο στα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και οι οποίοι έχουν δημιουργήσει την εικόνα που περιγράφει η έκθεση, καλούνται ως "ειδικοί" να δώσουν λύσεις σε άλλους τομείς του δημοσίου.

Θα αναφέρω ένα παράδειγμα πρόσφατο. Στην επιτροπή παιδείας για το "νέο λύκειο" ποιοι ήταν μέλη;
Μα φυσικά καθηγητές πανεπιστημίου οι οποίοι είναι παντελώς άσχετοι από το χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι οποίοι αφού στην ουσία έφεραν το σπίτι τους στην ντροπιαστική κατάσταση που περιγράφει η έκθεση για την παιδεία, κλήθηκαν να διαλύσουν και το σπίτι των υπολοίπων.

Αγαπητοί καθηγητές πανεπιστημίου ευχαριστούμε πολύ αλλά δε θα πάρουμε.
Εάν είναι το σπίτι μας να γίνει σαν το δικό σας, το προτιμούμε όπως είναι.
Εάν τα διοικητικά και οργανωτικά επιτεύγματά σας είναι τέτοια που έφεραν τα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στην κατάσταση που είναι σήμερα, παρακαλούμε πολύ να αυτοεξαιρείστε από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων που σας προτείνονται. 

Εκτίθεστε και μας εκθέτετε 
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...