22 Αυγ 2014

Εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας: Προς μια κριτική αξιοποίηση των πληροφοριών


Τ
ης Μπετίνας Ντάβου - Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευση. (2011) Λευκωσία: Έκδοση Υπουργείου
Πολιτισμού και Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σσ. 8‐13.

Σε  ένα  εξαιρετικά  γλαφυρό  και  έγκυρο  βιβλίο  του,  ο  Eriksen (2005)παρουσιάζει  με  αριθμούς,
την εκθετική αύξηση της ποσότητας των πληροφοριών από όλα τα μέσα (από τα έντυπα έως τα ηλεκτρονικά) κατά την τελευταία  30ετία,  καθώς  και  την  αύξηση  της  ταχύτητας  με  την  οποία παράγονται  πληροφορίες  κάθε  είδους  και  ύφους,  παρατηρώντας  πως, «αντιμέτωπος  με  την  απεραντοσύνη  ενός  ωκεανού  πληροφορίας,  ο άνθρωπος πλέον δεν μαθαίνει να κολυμπά. Μαθαίνει απλώς να μην μπορεί να  χορτάσει  αν  δεν  τον  πιει  όλον» (σελ. 45).  Με  ένα  πιο  συγκεκριμένο παράδειγμα,  ο  Abbot (1999)  υπολογίζει  ότι
κάθε μέρα καταγράφονται 20 
εκατομμύρια λέξεις σε κείμενα που περιέχουν νέες τεχνικές πληροφορίες, τις οποίες για να επεξεργαστεί ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα χρειαζόταν έξι εβδομάδων  οκτάωρο  ημερήσιο  διάβασμα,  με  ταχύτητα  1000  λέξεων  το λεπτό.  Αλλά  στο  μεταξύ  (και  εφ’  όσον  νέες  πληροφορίες  παράγονται συνεχώς)  θα  έχει  δημιουργήσει  νέο  έλλειμμα  πληροφόρησης,  αντίστοιχο μιας πενταετίας και πάνω

Για να διαβάσετε ολόκληρο...το άρθρο της Μπετίνας Ντάβου, κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Αυγ 2014

EDUCATION ACROSS BORDERS 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE “CRITICAL THINKING IN EDUCATION”


T
he Faculty of Education and Philology, the Faculty of Natural and Human Sciences of “Fan S. Noli” Korça University, the Faculty of Education of the University of Western Macedonia, Florina and the Faculty of Education of the University of St. Kliment Ohridski Bitola are pleased to announce the co-organization of the International Conference “Critical Thinking in Education” to be held in Korça, from 31st October to 2nd November 2014.


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...