17 Μαρ 2015

Η ενσυναίσθηση και η αυτεπάρκεια των μαθητών που παρίστανται σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού


Διπλωματική Εργασία της Κωνσταντίνας Λύχνου


ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΗΝΑ, 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τους βασικούς ρόλους που τείνουν να υιοθετούν οι μαθητές (βοηθοί, ενισχυτές, υπερασπιστές, αμέτοχοι) οι οποίοι παρευρίσκονται σε εκφοβιστικά επεισόδια που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο Επιπλέον, εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η Ενσυναίσθηση και η Αυτεπάρκεια επιδρά στη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των επεισοδίων αυτών. Η παρούσα έρευνα, τέλος, εξετάζει διαφυλικές διαφορές στους συμμετοχικούς ρόλους των παριστάμενων μαθητών σε επεισόδια σχολικού εκφοβισμού καθώς και στην αυτεπάρκεια και ενσυναίσθηση. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 367 μαθητές (172 αγόρια και 195 κορίτσια) Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια: α) η Ελληνική εκδοχή της Κλίμακας Συμμετοχικών Ρόλων (Participant Role Scale), β) η Ελληνική εκδοχή της Βασικής Κλίμακας Αξιολόγησης της Ενσυναίσθησης (Basic Empathy Scale-BES) και γ) η Ελληνική έκδοση της Κλίμακας Αυτεπάρκειας των Παιδιών (Children’s Self-Efficacy Scale). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζεται ο ρόλος...

Για να διαβάσετε\κατεβάσετε τη διπλωματική εργασία της Κωνσταντίνας Λύχνου...κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

15 Μαρ 2015

The global, cross-sector conference on technology supported learning and training Berlin, December 2 - 4, 2015


Α

Modernity is an era of momentous and accelerating change. How can people, businesses and organisations survive? How can they go beyond mere survival to succeed and prosper?

What roles should education and training play in helping us to manage the shift to a new society, a new marketplace or a new reality? What is possible? What are the most important tools for achieving change?

How can we extend the boundaries of possibility? How can we reach beyond the mundane into a new age of innovation, imagination and creativity? How can we open up our horizons? How can we combine technology and learning more effectively to bring about lasting change?


How can we accelerate the shift to a new age of global learning and creativity in which everything is possible?

OEB 2015 will look at the challenge of modernity for education and training. We welcome your proposals for papers on how people, organisations, institutions and societies can use technology-enhanced education and training to accelerate the shift to a new age of opportunity.

Whether your interest is in formal or informal, workplace or classroom, in the cloud or on the ground, massive, personalised, social, open, corporate, pedagogy or analytics, we would love to hear about your expertise and discoveries: submit your proposal now! Deadline for submission is June 1st, 2015.

Proposal topics can include but are not limited to:Making it Reality
Designing Learning Longevity
Broadening Horizons: the Vanguard of Tech
New Contexts: Education Technology in Society
Employing Multimedia: Video EDUCA
Workscapes: Business EDUCA
SELECTION CRITERIA AND GUIDELINES

Formats
The following formats will be included in the programme:
Plenaries
OEB Spotlight
Pre-Conference Workshops, Seminars and Meetings
Interactive Breakout Sessions
Presentations as part of Breakout Session
Discovery Demos
Tech Labs
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...