16 Δεκ 2015

Advances in Journalism and Communication Call for Papers


Α
we hereby invite you to submit your current scientific manuscripts to "Advances in Journalism and Communication" (AJC, ISSN Online: 2328-4935), a peer-reviewed open-access journal.

The manuscripts are expected to be submitted through our Paper Submission System.

Published Articles in AJC
Hierarchical Value Maps of Smart Phones, Portal Sites, and Social Network Services Based on User Involvement
Author(s): Sang Hee Kwon, Min Kyung Cha, Seo Young Lee
Aphasia in Taishan Culture Worldwide Communication
Author(s): Fen Tian
Mapping Trajectories of Attention to Drug Related Issues in Estonian Main Dailies
Author(s): Marianne Paimre
Recognition in the Communication Processes of Diverse Young the Experience of Living in a Park in the City of Cali
Author(s): Mónica Marión Cataño
Democracy, Citizenship and Local Press: The Case of the USA “Local Press in Boulder”
Author(s): Fatma Gürses

Πληροφορίες για το περιοδικό εδώ

Πληροφορίες για την υποβολή άρθρων εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...