30 Μαρ 2016

Σύγχρονες Μορφές Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης με Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών - ebook


Ανακτήθηκε από το ιστολόγιο fresh-education


Αποτελείται από:
1. Έννοια και Περιεχόμενο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στον 21ο Αιώνα
2. Η Φιλοσοφία του Αξιολογικού Πλαισίου
3. Μοντέλα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
4. Η Αξιολόγηση της Επίδοσης των Εκπαιδευομένων στα Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα
5. Ρουμπρίκες Αξιολόγησης (Rubrics Assessment) της Επίδοσης των Εκπαιδευομένων
6. Τεστ Αυτό-αξιολόγησης (Quiz Self-Assessment)
7. Ο Εννοιολογικός Χάρτης (Concept Map) ως Εργαλείο Αξιολόγησης της Επίδοσης των Εκπαιδευομένων
8. Εργαλεία Αξιολόγησης ενσωματωμένα στην πλατφόρμα του Moodle

Βιβλιογραφική αναφορά:
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ο., ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Α., ΡΕΤΑΛΗΣ, Σ., 2015. Σύγχρονες Μορφές Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης με Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/232

Για να κατεβάσετε το βιβλίο, κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...