19 Οκτ 2016

Διερεύνηση των αναγκών στην εκμάθηση της Ελληνικής μαθητών που φοιτούν σε δίγλωσσες ελληνοαλβανικές εκπαιδευτικές μονάδες


Π
αρουσίαση εργασίας στο Διεθνές Συνέδριο "Η Νέα Ελληνική γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια" που πραγματοποιήθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης από τις 30-9-2016 έως και τις 2-10-2016, με τις καθηγήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ελένη Τσακιρίδου και Ελένη Γρίβα και το συνάδελφο καθηγητή πληροφορικής Γεωργιάδη Ζαφείρη.

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας θα είναι διαθέσιμο μόλις εκδοθούν τα πρακτικά του συνεδρίου.






Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...