6 Απρ 2019

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής


Τ
α πρακτικά του 2ου Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης», το οποίο υλοποιήθηκε στη Δράμα, 27, 28 και 29 Απριλίου 2018 μπορείτε να τα κατεβάσετε...κάνοντας κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

5 Απρ 2019

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα


Τ
α πνευματικά δικαιώματα της παρούσας έκδοσης ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Κανένα μέρος της παρούσας έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να αναμεταδοθεί για εμπορικό σκοπό σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, είτε ηλεκτρονικό (CD-Rom, διαδίκτυο, κ.λπ.) είτε μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, της καταγραφής ή κάθε μέσου αποθήκευσης πληροφοριών ή συστήματος ανάκτησης δεδομένων, χωρίς την έγγραφη άδεια του Τμήματος παραγωγής εγγράφων και δημοσιεύσεων (publishing@coe.int), της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (με αντίγραφο στο European Youth Centre Budapest, 1-3 Zivatar utca, H-1024 Βουδαπέστη, Ουγγαρία, email: eycb.secretariat@coe.int).


Η αναπαραγωγή υλικού της παρούσας έκδοσης επιτρέπεται αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ορθή αναφορά της πηγής.

Η παρούσα έκδοση έγινε με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες», που εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού  οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009–2014 και χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Εκτυπώθηκε στην Ελλάδα
ISBN 978-960-85913-2-5

Για να κατεβάσετε το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο...

κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

3 Απρ 2019

Πλήθος βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης για την "Εκπαίδευση Ενηλίκων"


Σ
τον παρακάτω σύνδεσμο της "Ανοικτής Βιβλιοθήκης" 


υπάρχει πλήθος βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή την Εκπαίδευση Ενηλίκων.


Ενδεικτικά αναφέρονται τα:
«Εγχειρίδιο εκπαιδευτή ενηλίκων»
«Ενθαρρύνοντας την εκπαίδευση ενηλίκων»
«Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων» – Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής
«Διδακτική στην εκπαίδευση ενηλίκων»

Για να κατεβάσετε τα ηλεκτρονικά βιβλία...


κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...