26 Νοε 2019

Η Αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού Δράματος ως Εκπαιδευτικής Τεχνικής σε προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών


Διπλωματική εργασία της Άννας Κιόρογλου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 2017


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως βασικό σκοπό να διερευνήσει τη συμβολή του Εκπαιδευτικού Δράματος ως εκπαιδευτικής τεχνικής στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων προγραμμάτων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο ζήτημα που έχει πολλές μεταβλητές και ιδιαίτερες δυσκολίες στη μελέτη, δεδομένου ότι η ίδια η τεχνική του Εκπαιδευτικού Δράματος αναπτύσσει ικανότητες σε γνωστικό, κοινωνικό αλλά και προσωπικό επίπεδο. Αφορμή αυτής της εργασίας αποτέλεσε η προσωπική ενασχόληση με το θέατρο και γενικά την τέχνη του δράματος, η επαγγελματική ενασχόληση με την εκπαίδευση, αλλά και μια γενικότερη ανάγκη μελέτης του πεδίου αυτού, προσβλέποντας σε μια περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση δυνατότητας χρήσης της τεχνικής του Εκπαιδευτικού Δράματος σε εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποιοτική με ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων την ημιδομημένη συνέντευξη αναζητώντας την ποιοτική και όχι την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. Το δείγμα συνίσταται από οκτώ (8) εκπαιδευτές ενηλίκων και συγκεκριμένα εκπαιδευτικών, που χρησιμοποιούν ως βασική τεχνική εκπαίδευσης το Εκπαιδευτικό Δράμα. Τα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται στο ότι:

Για να διαβάσετε/κατεβάσετε τη διπλωματική εργασία της Άννας Κιόρογλου...


πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...