ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

8 Απρ 2010

Περί Ηλεκτρονικής Μάθησης...


Ανακτήθηκε από http://www.elearning.gr/eLearning.htm
Ζούμε σε μια εποχή όπου οι γνώσεις και η τεχνολογία αλλάζουν ταχύτατα και αυτό που ήταν σύγχρονο χθες, είναι απαξιωμένο σήμερα. Η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για τον καθένα.

Παράλληλα, ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει με πολλαπλούς τρόπους (plurimedia modalities), να έχει ίσες ευκαιρίες για μάθηση και κατάρτιση απαλλαγμένες από χωροχρονικές δεσμεύσεις, να έχει επιλογές στο πως και τι θα μαθαίνει και να αποτελεί το κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας (open and flexible learning philosophy).
Για αυτό το λόγο, η χρήση ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών στη μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί
επιτακτική ανάγκη. Στο τομέα αυτό των προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών ανήκει και η ηλεκτρονική μάθηση ...

(e-learning). Πρόκειται για έναν εναλλακτικό και συνάμα επαναστατικό τρόπο εκπαίδευσης, που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ύλης είναι σε πολυμεσική μορφή (multimedia), δηλαδή παρουσιάζεται ως συνδυασμός κειμένου, ήχου, εικόνας, video, animation, simulation κ.τ.λ., κάνοντας τη διαδικασία μάθησης πιο πλήρη, εύκολη και ευχάριστη προς τον εκπαιδευόμενο. Επίσης, ο τελευταίος έχει πλήρη έλεγχο του ρυθμού προόδου του, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιμη η κατά βούληση υποστήριξη από τον εκπαιδευτή/ επόπτη ή ειδικό του θέματος.

Ορισμοί
Η εξέλιξη της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης
To ιδεώδες της Ανοικτής Εκπαίδευσης
Έννοιες κλειδιά
Τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Η άλλου είδους επικοινωνία
Το εκπαιδευτικό υλικό
Συμπεράσματα

Ορισμοί
Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)
Με τον όρο ηλεκτρονική μάθηση εννοούμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα, τόσο για την ανάπτυξη των μαθημάτων και του συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού όσο και για επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπαιδευτές ή τους άλλους καταρτιζόμενους.

Μελέτη από απόσταση (distance study)
Η συνολική δραστηριότητα του σπουδαστή, ο οποίος εκπαιδεύεται και μαθαίνει - ενώ βρίσκεται σε απόσταση από την καθηγητή του - βασιζόμενος σε ένα ειδικά παιδαγωγικά σχεδιασμένο μαθησιακό υλικό, καθώς και στην επικοινωνία του με τον καθηγητή.

Διδασκαλία από απόσταση (distance teaching)
Η δραστηριότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού που παρέχει σπουδές από απόσταση, και συγκεκριμένα των δημιουργών του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτών.

^κορυφή
Η εξέλιξη της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης
Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ξεκίνησε με μαθήματα μέσω ταχυδρομείου και μετά προχώρησε στην αξιοποίηση των μέσων, όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο κ.α. Η αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με τον εκπαιδευτή ήταν και εξακολουθεί να είναι αρκετά περιορισμένη. Η προηγούμενη εμπειρία σχετικά με τις υπηρεσίες των συστημάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δείχνει ότι προσφέρεται, συνήθως σε παγκόσμιο επίπεδο, από τα Ανοιχτά Πανεπιστήμια.

^κορυφή

To ιδεώδες της Ανοικτής Εκπαίδευσης
Τα ανοικτά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κρύβουν μια αντίληψη, ένα ιδεώδες, μια φιλοσοφία την "ανοικτή εκπαίδευση" ή "ανοικτή παιδεία". Σύμφωνα με αυτήν, η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων και θα πρέπει να μπορούν να την απολαμβάνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Ειδικότερα o φιλοσοφικός πυρήνας των ανοικτών συστημάτων εκπαίδευσης συγκροτείται από τη δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών από τη μια και τη διασφάλιση της πρόσβασης από την άλλη.

Άλλο γνώρισμά της Ανοικτής Εκπαίδευσης είναι η αναγνώριση του δικαιώματος του φοιτητή να διαμορφώνει ο ίδιος ,
προοδευτικά τη μορφωτική του φυσιογνωμία τόσο από πλευράς επιπέδου σπουδών , όσο και από πλευράς γνωστικού
αντικειμένου, τόπου, χρόνου και ρυθμού εκπαίδευσης.

Επιπλέον , στηρίζει το φοιτητή στο να προσδιορίζει ο ίδιος τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό της μελέτης του
(Λυκουργιώτης, 1998).

^κορυφή

Έννοιες κλειδιά
Ανοιχτά συστήματα εκπαίδευσης, αυτοτελής κύκλος σπουδών, παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης, εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ελεύθερη πρόσβαση, φάσμα ηλικιών, εκπαίδευση από απόσταση, αρθρωτό σύστημα εκπαίδευσης.

^κορυφή
Τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Αρκετά είναι τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως κατάρτισης. Στα βασικά θεωρείται ότι αποτελούν τα εξής:

* » Επιτρέπει στον καταρτιζόμενο να εντάξει τη διδακτική ύλη στον εργασιακό του χώρο
* » Είναι οικονομικότερη από την κλασική εκπαίδευση
* » Είναι οικονομικότερη από την κλασική εκπαίδευση
* » Είναι ευέλικτη και ευπροσάρμοστη
* » Επιτρέπει στον καταρτιζόμενο να προχωρά με το ρυθμό που επιθυμεί
* » Καταρτιζόμενοι διάφορων επιπέδων μπορούν να καλύψουν τα κενά τους με λιγότερο άγχος
* » Οι καταρτιζόμενοι συνηθίζουν στην τεχνολογία που θα τους χρειαστεί οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν ακολουθούν
* » Το περιβάλλον μπορεί να προσαρμοστεί στους διαθέσιμους πόρους, ανάγκες και επίπεδο καταρτιζομένων
* » Η ύλη μπορεί να παρουσιάζεται με προσελκιστικό και ενδιαφέρον τρόπο
* » Η διδακτική ύλη μπορεί να ανανεώνεται και αναθεωρείται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου που αναφέρεται
* » Επιτρέπει την πολύπλευρη ενημέρωση του μαθητή μέσα από την προσθήκη διάφορων συνδέσμων (links)

Επιπλέον, κάθε οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών τηλε-κατάρτισης έχει την ευκαιρία να:

* - δραστηριοποιηθεί σε διεθνές/ πανεθνικό επίπεδο και να υπερβεί γεωγραφικά, εθνικά, φυλετικά, ηλικιακά, δεξιοτήτων όρια
* - μεγιστοποιήσει παιδαγωγικές πρακτικές
* - ανταποκριθεί στις εκάστοτε ανάγκες εκπαίδευσης
* - διαχειρίζεται ηλεκτρονικά ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία
* - αποκτήσει οικονομικά οφέλη και εμπειρία

^κορυφή
Η άλλου είδους επικοινωνία
Υπάρχουν διάφορα είδη επικοινωνίας που υποστηρίζουν τα συστήματα τηλε-κατάρτισης: σύγχρονη/ασύγχρονη, push/pull, δραστηριοτήτων και πόρων, επιλεγμένων από τους φοιτητές ή τους καθηγητές, κ.λπ.

Η επικοινωνία που υποστηρίξουν τα περισσότερα συστήματα τηλε-κατάρτισης υποστηρίζει διάφορα μοντέλα εκμάθησης, και είναι δομημένο με τρόπο ώστε να παρέχει πληροφορίες τόσο στους καταρτιζόμενους όσο στους εκπαιδευτές.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλε-κατάρτισης δίνει:

* - την αίσθηση μίας κοινότητας
* - την δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων
* - ευέλικτο, αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, και περιεχόμενο
* - προάγει τη δημιουργικότητα
* - ενεργοποιεί πολλαπλά είδη επικοινωνίας

Οι συμμετέχοντες μπορούν ελεύθερα να εκφράσουν ένα ερώτημα, μια αμφιβολία, μια άποψη, να συνεισφέρουν μια εμπειρία, μια λύση, μια απάντηση.

^κορυφή

Το εκπαιδευτικό υλικό
Οι μορφές που μπορεί να προσλάβει το εκπαιδευτικό υλικό είναι ποικίλες. Δεδομένου ότι οι καταρτιζόμενοι εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το εκπαιδευτικό υλικό και πρέπει να μαθαίνουν μόνοι τους, πρέπει το υλικό αυτό να ικανοποιεί ιδιαίτερες απαιτήσεις. Πρέπει λοιπόν να:

* - καθοδηγεί το καταρτιζόμενο
* - προάγει την αλληλεπίδρασή του με αυτό
* - θέτει στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα
* - επεξηγεί τα δύσκολα σημεία και έννοιες
* - έχει απλή και σαφή διατύπωση
* - περιλαμβάνει πολλές ασκήσεις, δραστηριότητες, παραδείγματα, κλπ
* - επιτρέπει αυτό-αξιολόγηση
* - ενθαρρύνει τον καταρτιζόμενο

^κορυφή
Συμπεράσματα
Η εκπαίδευση από απόσταση είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο εκπαιδευόμενος
βρίσκεται απομακρυσμένος από τον εκπαιδευτή, αλλά επικοινωνεί με διάφορες μορφές μαζί του, και υποστηρίζεται συστηματικά από αυτόν.

Για την ορθή ανάπτυξη ενός προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης απαιτεί σωστή οργάνωση της εκπαιδευτικής ύλης και του συστήματος κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και ειδική υποστήριξη από τον διδάσκοντα και από τον Οργανισμό που θα το υλοποιήσει.

^κορυφή


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...